Banki ponoszą odpowiedzialność za drogie kredyty pseudowalutowe i złotowe – SBB złoży projekt ograniczający zyski banków z kredytów złotowych

Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu przypomina, iż to banki, które wprowadziły na rynek kredyty pseduowalutowe są odpowiedzialne za negatywne skutki ich funkcjonowania i to one powinny ponieść wszelkie skutki łamania prawa. Poszkodowani oczekują sprawnego i skutecznego egzekwowania prawomocnych wyroków Sądu oraz wyroków Trybunału Konstytucyjnego[1].

Stowarzyszenie oczekuje również od Parlamentu RP powołania Sejmowej Komisji Śledczej ds. Afery Frankowej, która powinna wyjaśnić przede wszystkim jakie koszty poniosło społeczeństwo w związku z wypowiedzeniem co najmniej kilkudziesięciu tysięcy umów (zgodnie z informacjami dostępnymi w BIK od 2010 roku do lipca 2017 zamknięto 148 tys. umów). Wniosek w tej sprawie czeka na rozpatrzenie przez Marszałka Sejmu.

Oprócz ogromnych kosztów, jakie polskie Państwo ponosi w związku z koniecznością zapewniania lokalu dla każdej rodziny pozbawionej jedynego dachu nad głową, to również Polska Gospodarka odczuwa negatywne skutki wynikające z zaniechania rozwiązania tego problemu. Zaniedbania polityków w tej sprawie prowadzą do rocznego ubytku ok 22 MLD PKB i ponad 4 MLD ubytków podatkowych[2].. Większość z osiąganych przez banki nielegalnych zysków transferowana jest za granicę i tam wspiera wzrost gospodarczy. Od 2000 roku  wytransferowano za granicę już ponad 66 mld złotych[3] – tyle co 3-letnie koszty programu 500+.

Stowarzyszenie dostrzega również ryzyko związane ze zmienną stopą procentową zawartą w umowach złotowych kredytów hipotecznych.  Mimo, iż Państwo polskie dopłacało do kredytów złotowych z budżetu poprzez programy Rodzina na Swoim, MdM to i tak ich koszty przewyższają nawet 2,5 krotnie koszt kredytu w Niemczech.

Wysokie marże stosowane w Polsce wraz z perspektywą wzrostu stóp procentowych mogą prowadzić do znacznego wzrostu wysokości rat, a przez to do problemów kolejnych tysięcy polskich rodzin. Mając na uwadze powyższe fakty, Stowarzyszenie oprócz wcześniej zapowiadanych inicjatyw ustawodawczych, na początku 2018 r. skieruje do Sejmu obywatelski projekt ograniczający maksymalne oprocentowanie dla kredytów hipotecznych. Celem tego projektu będzie ograniczenie skutków wzrostu stóp procentowych oraz zrównanie kosztów kredytów w Polsce z kosztem kredytów w UE.

 

[1] Wyrok w sprawie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego – http://trybunal.gov.pl/rozprawy/komunikaty-prasowe/komunikaty-po/art/7563-kierowanie-przez-banki-wierzytelnosci-do-postepowania-egzekucyjnego-z-pominieciem-sadowego-post/

[2] http://niss.org.pl/sejm-konferencja-prasowa-wszyscy-jestesmy-frankowiczami/

[3] http://gpcodziennie.pl/55557-miliardyzbankowplynazagranice.html