Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu wzywa Związek Banków Polskich do przestrzegania standardów państwa demokratycznego oraz podjęcia działań zapewniających bezpieczeństwo depozytów w bankach

Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu wzywa Związek Banków Polskich do przestrzegania standardów państwa demokratycznego oraz podjęcia działań zapewniających bezpieczeństwo depozytów w bankach

W ostatnim czasie do świadomości opinii publicznej docierają fakty dyskredytujące środowisko bankowe w Polsce i rujnujące autorytet instytucji finansowych. Należą do nich m.in.: upadek SK Banku i 1.5 mld. strata[1], sprzedaż nieuczciwych produktów takich jak polisolokaty,  opcje walutowe, kredyty waloryzowane kursem walut obcych.

W chwili obecnej można powiedzieć, iż co drugi klient banku został poszkodowany wskutek sprzedaży produktów, które klientom przynosiły straty nawet na poziomie 99% wpłaconej kwoty.

O nielegalności działań banków w związku ze sprzedażą kredytów denominowanych oraz indeksowanych do walut obcych świadczy wiele dokumentów wydanych przez urzędy zajmujące się ochroną konsumentów jak i liczne wyroki sądów.[2]

Wicepremier rządu polskiego Mateusz Morawiecki -jeszcze do niedawna prezes banku – dobrze zna to środowisko i celnie wytknął największy problem polskiej bankowości ostatnich lat, czyli  kredyty pseudowalutowe, mówiąc: „…chciałbym zwrócić uwagę na to, że również w przypadku Związku Banków Polskich pewne grzechy istniały w dalszej przeszłości dotyczące chociażby portfeli kredytów we frankach szwajcarskich.” [3]

Związek Banków Polskich nie piętnując problemów, o których wiedzą i rządzący i opinia publiczna, przyczynia się do destrukcji sektora bankowego. Wielokrotne próby wpływania na ustawodawcę, jak i najwyższe organy władzy Państwowej (w tym Prezydenta), sugerujące rozwiązania ustawowe korzystne tylko dla sektora bankowego, wykraczają poza dopuszczalną formę debaty publicznej. Działania ZBP prowadzą do ochrony także nielegalnie osiągniętych zysków przez sektor bankowy. Obniża to stopień zaufania społeczeństwa do banków. A należy podkreślić, iż bez zaufania do sektora bankowego nie ma mowy o bezpieczeństwie depozytów.

Bezkrytyczna ochrona  nielegalnych zysków osiąganych przez Getin Bank doprowadziła do sytuacji,  w której bank ten notuje odpisy na kredyty zagrożone kilkukrotnie większe niż inne banki. Mimo, że ostrzeżenie o negatywnym  wpływie takiej sytuacji na bezpieczeństwo depozytów Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała już w 2010 roku[4], ZBP dalej blokuje systemowe rozwiązanie tego problemu.

Dlatego Stowarzyszenie apeluje do ZBP o następujące działania mające na celu zakończenie kryzysu polskiej bankowości, takie jak:

  • poparcie dla systemowego rozwiązania problemu związanego ze stosowaniem w umowach nieuczciwych klauzul (tzw.abuzywnych), co doprowadzi do usunięcia ryzyka braku wypłacalności depozytów oraz rozwiązania problemu dla ponad 500 tys.  rodzin,
  • poparcia dla utworzenia funduszu dla 150 tys. rodzin, których umowy zostały wypowiedziane na podstawie niekonstytucyjnych przepisów o bankowym tytule egzekucyjnym oraz nielegalnych zapisów pozwalających dowolnie bankom ustalać saldo kredytu.
  • wezwanie banków działających w Polsce do zaniechania wykonywania umów niezgodnych z prawem, w tym przede wszystkim tych, w których wzorce umowne uznane zostały przez wymiar sprawiedliwości w Polsce za zawierające klauzule abuzywne.

 

[1] Artykuł bankier.pl:  http://www.bankier.pl/wiadomosc/Co-pograzylo-SK-Bank-7287983.html

[2]  liczne wyroki Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) wobec poszczególnych banków; Raport Rzecznika Finansowego, oraz jego istotne poglądy wobec wszystkich “ufrankowionych” banków (2016-2017; istotne poglądy wydane przez Prezesa UOKiK; konferencja naukowa pod auspicjami Wydziału Prawa i Administracji UW dotycząca skutków kontraktowych uznania postanowienia umowy za niedozwolone (09-12-2016); ekspertyza naukowa CARS zrealizowane na zlecenie ZBP o “możliwości i sposobach eliminacji z obrotu prawnego postanowień uznanych przez SOKiK za abuzywne”

[3] Artykuł wpolityce.pl: https://wpolityce.pl/polityka/358692-wicepremier-morawiecki-broni-skok-ow-przed-bankowymi-lobbystami-sektor-trzyma-sie-dobrze

[4] Raport KNF za 2011, pismo do Prezesów Banków