Zanim podpiszesz cokolwiek w banku, skorzystaj z darmowej konsultacji prawnej

“Przeczytaj, skonsultuj, podpisz” – pod takim hasłem rozpoczynamy darmowe konsultacje prawne dla wszystkich kredytobiorców – konsumentów i przedsiębiorców, którzy zechcą skorzystać z karencji w spłacie swojego kredytu. Zanim podpiszesz cokolwiek w banku, skorzystaj z darmowej konsultacji prawnej.

Wyślij proponowany aneks na adres [email protected] i dokonaj bezpłatnej analizy prawnej.

Kredytobiorco nie spiesz się z podpisaniem aneksu, który podsunie Ci bank, nie pozwól się poganiać.
Masz prawo zastanowić się.
Masz prawo prosić o draft aneksu, aby na spokojnie go przeczytać i podjąć spokojne decyzję.
Masz prawo negocjować zapisy aneksu.
Bank ma obowiązek Ci udostępnić ten dokument zanim go podpiszesz.

Każdy powinien pamiętać, że już raz podpisaliśmy niekorzystne dla nas umowy z bankami, nie popełniajmy tego samego błędu, a wykorzystajmy pomoc i wiedzę specjalistów.

W dniu 16.03.2020 r. Związek Banków Polskich poinformował, że banki mogą na wniosek kredytobiorcy odroczyć spłatę rat kredytowych na okres nawet do pół roku.
Jednak propozycja ta dotyczy rat kapitałowych, a nie odsetkowych i prowizji.

Bank proponuje zawieszenie spłaty rat kredytowych? Proponuje aneks pozwalający na zawieszenie spłaty rat kredytowych w CHF.
Co to oznacza w praktyce?

Przestajemy obniżać kapitał od którego liczone są odsetki, a więc bank zarobi w efekcie więcej na takim kredycie!
1. Wydłużenie okresu kredytowania o wszystkie miesiące, w których raty nie były płacone w związku z epidemią.

2. Możliwość zawieszenia spłaty kapitału, ale trzeba płacić odsetki. W konsekwencji okres kredytowania wydłuża się o każdy miesiąc karencji.

3. Raty zostaną dopisane do całego kapitału, odsetki będę większe, co spowoduje większą ratę.