Apel o podjęcie natychmiastowych działań przez Rząd i Prezydenta w związku z kryzysem na rynku kredytowym

 

Szanowny Panie Panie Prezydencie,

Szanowny Premierze Rządu Rzeczpospolitej Polskiej!

Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu zwraca się do najwyższych organów Państwa z żądaniem podjęcia natychmiastowych kroków legislacyjnych pozwalających zawiesić spłacanie rat kredytów indeksowanych i denominowanych do walut obcych oraz kredytów złotowych przez okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub wyjątkowego oraz 6 miesięcy po zakończeniu tego okresu, a także zawieszenia w tym czasie postępowań egzekucyjnych wobec wszystkich kredytobiorców posiadających status konsumenta. W naszej ocenie wypowiadanie umów przez okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub wyjątkowego oraz 6 miesięcy po zakończeniu tego okresu także powinno zostać zabronione.

Szczegółowe postulaty Stowarzyszenia zostały podane poniżej.

W naszej ocenie problemy w jakich znaleźli się obecnie kredytobiorcy posiadający kredyty indeksowane i denominowane w walutach obcych są skutkiem zaniedbań ze strony państwa i tolerancji organów państwa dla nieprzestrzegania prawa przez instytucje finansowe.

W szczególny sposób bierność organów władzy przez ostatnie 5 lat w kwestii kredytów powiązanych z CHF, spowodowała, że znaczna część kredytobiorców, którzy nie zaprzestali jeszcze regulować płatności wobec banków, wynikających z nieuczciwych umów, już wkrótce przestanie radzić sobie ze spłatą zobowiązań. Wielu z nich również rozważa zaprzestanie płacenia rat widząc bierność Państwa wobec nieuczciwych działań banków.

Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu, wiele razy zwracało uwagę, że w przypadku nadejścia kolejnego kryzysu, rozwiązania ustawowe powinny zabezpieczyć konsumentów przed kolejnymi problemami związanymi ze spłatą kredytów. Wdrożone zawczasu rozwiązanie systemowe pozwoliłoby uchronić zarówno konsumentów jak i banki, które także doświadczą kryzysu wskutek zaprzestania spłaty kredytów przez znaczną część kredytobiorców “walutowych”.

Wiele razy proponowaliśmy, wskazywaliśmy rozwiązania i prosiliśmy o zadbanie o tych najsłabszych uczestników rynku finansowego. Żadna z proponowanych przez nas zmian, czy inicjatyw ustawodawczych, która pomogłaby zminimalizować skutki obecnego kryzysu nie została na czas wprowadzona.

Niestety dziś sytuacja kredytobiorców, zarówno konsumentów jak i przedsiębiorców jest dramatyczna. Nikt nie wie, jak długo szerząca się epidemia potrwa i co będzie po jej wygaszeniu.

Zgodnie z komunikatem NBP z dnia 16 marca br., polski rząd oraz sektor bankowy uzyskali gwarancje wsparcia płynności ze strony Banku Centralnego. W naszej ocenie gross tej pomocy powinien zostać skierowany właśnie bezpośrednio do ochrony obywateli, a nie do wsparcia nastawionych na krótkoterminowe zyski banków.

W ocenie Stowarzyszenia rząd Rzeczypospolitej Polskiej idąc śladami innych państw, powinien odgórnie nakazać bankom natychmiastowe zawieszenie spłaty rat na okres stanu zagrożenia oraz przez kolejne 6 miesięcy, zamiast pozostawiać tę kwestię w gestii dobrej lub złej woli banków.

Obecnie tylko część banków, które mają w swoich portfelach kredyty powiązane z CHF,  proponuje „wakacje kredytowe”, które w zasadzie są wpisane w każdą umowę, a dodatkowo warunkują udzielenie karencji m.in. tym, czy kredytobiorca posiada zaległości w spłacie. Tym samym, jeżeli kredytobiorca posiada obecnie jakąkolwiek, nawet najmniejszą zaległość w spłacie zobowiązania, nie będzie mógł skorzystać z oferowanej przez bank karencji.

Każdego dnia zapadają kolejne terminy płatności rat, a kursy walut z każdym dniem zbliżają się do rekordowych w historii. Tym samym wielu z kredytobiorców “walutowych” rośnie zawinione przez banki nieuczciwymi umowami – wyliczane arbitralnie przez banki zadłużenie kredytowe.

Problem dotyka jednak każdego z kredytobiorców, dlatego nasz apel dotyczy wszystkich, nie tylko tych, którzy posiadają nieuczciwe i niezgodne z prawem umowy oparte na indeksacji i denominacji w walucie obcej.

Firmy w Polsce coraz boleśniej dotyka kryzys skutkujący wstrzymaniem lub ograniczeniem działalności. Ich właściciele coraz głośniej mówią o problemach z płatnościami i konieczności redukcji etatów, co pogarsza sytuację wszystkich kredytobiorców.

Stowarzyszenie od lat powtarza, że wszyscy jesteśmy „frankowiczami”, dziś niestety sprawdza się to w tragiczny sposób.

Apelujemy zatem o podjęcie natychmiastowych działań, które pozwolą na złagodzenie kryzysu wywołanego epidemią i uchronią przed przyszłymi problemami związanymi ze spłatą kredytów i kondycją polskich konsumentów.

Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu traktuje wolę rozwiązania przez Prezydenta i Rząd RP obecnego kryzysu na rynku kredytowym, jako zdolność organów państwa do zdecydowanych działań chroniących Polaków, a nie banki.

 

 

POSTULATY

STOWARZYSZENIA STOP BANKOWEMU BEZPRAWIU

 

  1. Natychmiastowe wstrzymanie eksmisji prowadzonych przez komorników z nieruchomości kredytobiorców indywidualnych i przedsiębiorców, na czas trwania pandemii i 6 miesiące po jej zakończeniu.

 

  1. Natychmiastowe wstrzymanie działań windykacyjnych i egzekucji prowadzonych przez banki, firmy windykacyjne, fundusze sekurytyzacyjne, komorników, ze wszystkich składników majątku kredytobiorców indywidualnych i przedsiębiorców na czas trwania pandemii i 6 miesięcy po jej zakończeniu.

 

  1. Wstrzymanie konieczności płacenia rat dla kredytobiorców indywidualnych i przedsiębiorców, na czas trwania pandemii i 6 miesiące po jej zakończeniu.

 

  1. Możliwość zawieszenia spłaty kart kredytowych, linii kredytowych i debetowych, na czas trwania pandemii i 6 miesiące po jej zakończeniu.

 

  1. Zakaz wypowiadania umów dla kredytobiorców indywidualnych i przedsiębiorców, na czas trwania pandemii i 6 miesiące po jej zakończeniu.