Piątka SBB lekarstwem na skutki gospodarcze pandemii koronawirusa

Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu w obliczu sytuacji pandemii przedstawia postulaty mające na celu ochronę kredytobiorców indywidualnych oraz przedsiębiorców.  W przypadku wielu przedsiębiorstw mogą wystąpić trudności z realizacją umów kredytowych i obsługą kosztów linii kredytowych. W opinii Stowarzyszenia SBB konieczne jest przyjęcie przez państwo szczególnych rozwiązań, w tym także adekwatnych do sytuacji regulacji prawnych. Pozwoli to uniknąć kryzysu ekonomicznego, którego skutki dla gospodarki, w tym także banków są trudne do przewidzenia.

 

Bez wprowadzenia nadzwyczajnych rozwiązań wielu przedsiębiorców zmuszonych będzie zamknąć swoją działalność gospodarczą. Powstaną zaległości wobec ZUS, Urzędu Skarbowego, wobec najmujących lokale pod prowadzoną działalność. Przedsiębiorcy będą też zmuszeni zwalniać pracowników, co spotęguje negatywny efekt ekonomiczny. Pracownicy nie będą mieli środków na spłatę swoich zobowiązań wobec banków, ponieważ za czas przestoju nie będą otrzymywać wynagrodzeń. Szczególnie dotyczy to osób pracujących na umowę zlecenie, o dzieło, a także osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

 

Stowarzyszenie będzie udzielało bezpłatnych konsultacji dla osób, firm które mogą mieć problemy z realizacją umów kredytowych. Pomoc będzie dostępna pod adresem [email protected] oraz na stronie www.bankowebezprawie.pl/koronawirus

 

Mamy jednak nadzieję, iż Rząd Polski w trosce o dobro polskich rodzin i przedsiębiorców  przygotuje rozwiązania systemowe realizujące poniższe postulaty. Liczymy, iż cały sektor bankowy w obliczu obecnego zagrożenia będzie aktywnie uczestniczył w ochronie całej gospodarki. Mamy nadzieję, iż osiągnięcie zysku w krótkoterminowym okresie zostanie zastąpione odpowiedzialnością prowadzenia biznesu.

 

 

POSTULATY

 

  1. Natychmiastowe wstrzymanie eksmisji prowadzonych przez komorników z nieruchomomści  kredytobiorców indywidualnych i przedsiębiorców, na czas trwania pandemii i 3 miesiące po jej zakończeniu.
  2. Natychmiastowe wstrzymanie działań windykacyjnych i egzekucji prowadzonych przez banki, firmy windykacyjne, fundusze sekuratyzacyjne, komorników ze wszystkich składników majątku  kredytobiorców indywidualnych i przedsiębiorców na czas trwania pandemii i 3 miesiące po jej zakończeniu.
  3. Wstrzymanie konieczności płacenia rat dla kredytobiorców indywidualnych i przedsiębiorców, na czas trwania pandemii i 3 miesiące po jej zakończeniu.
  4. Możliwość zawieszenia spłaty kart kredytowych, linii kredytowych i debetowych, na czas trwania pandemii i 3 miesiące po jej zakończeniu.
  5. Zakaz wypowiadania umów dla kredytobiorców indywidualnych i przedsiębiorców, na czas trwania pandemii i 3 miesiące po jej zakończeniu.