Apel w sprawie wstrzymania wszelkich czynności związanych z prowadzeniem egzekucji z nieruchomości w związku z sytuacją epidemiologiczną

Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu wystosowało apel do Prezesa Rady Ministrów, Prezydenta RP oraz do Marszałka Sejmu i Senatu o podjęcie działań mających na celu wstrzymanie wszelkich czynności związanych z prowadzeniem egzekucji z nieruchomości na minimum 180 dni.

Zdaniem Stowarzyszenia aktualnie występujące zagrożenie epidemiologiczne połączone z działaniami Inspekcji Sanitarnej mogą skutkować przymusową kwarantanną prowadzoną w miejscu zamieszkania.

Jak zwrócił uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim wystąpieniu[1] jeśli ktoś jest właścicielem mieszkania kupionego na kredyt, w tym na tzw. kredyt „frankowy” i nie jest w stanie spłacać tego kredytu, może zostać wyeksmitowany do noclegowni. Stowarzyszenie apeluje o wprowadzenie przepisów prawnych, które chroniłyby kredytobiorców przed usuwaniem ich z lokali i eksmisją. Przepisy w tym zakresie powinny także chronić osoby objęte kwarantanną przed przypadkowymi kontaktami z osobami, które dokonywałyby oględzin licytowanych nieruchomości. Taka sytuacja bez wątpienia nie powinna mieć miejsca w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, które wystąpiło w Polsce i na terenie Unii Europejskiej.

Mając na uwadze powyższe apelujemy o wprowadzenie stosownych zapisów w projektowanych przez Rząd propozycjach zmian ustawowych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

________________________________________
[1] https://www.rpo.gov.pl/pl/raport_1/239