Porównanie afery Amber Gold i afery frankowej
Mechanizm afery

Amber Gold            Amber Gold Afera frankowa
Obietnica zysku z “lokaty” w złoto, której przedsiębiorca nie był w stanie spełnić

 
 
Piramida finansowa, w której możliwość uzyskania zysku wcześniejszych wpłacających była bezpośrednio uzależniona od wpłat późniejszych wpłacających

 
 
Zamiast zakupu złota przedsiębiorca prowadził ryzykowne i kosztowne operacje, m.in. finansowanie
linii lotniczych OLT Express
Obietnica uczciwych kredytów hipotecznych, których przedsiębiorca nie spełnił sprzedając zamiast nich toksyczne instrumenty finansowe z niezgodnymi z prawem zapisami w umowach

 
Wartość kapitału kredytu pomimo regularnych spłat zamiast maleć – rośnie. Przedsiębiorca, między innymi, obciążał klientów kosztami spreadów od fikcyjnych zakupów walut, zawłaszczał część składki ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, nie podawał prawdziwego całkowitego kosztu kredytu

 
Kredyty nie miały pokrycia w depozytach we frankach. Przedsiębiorcy prowadzili ryzykowne dla klientów kredytowych i depozytariuszy operacje finansowe CIRS / FX SWAP

Czy pieniądze klientów są do odzyskania?

Amber Gold            Amber Gold Afera frankowa
Nie, działania organów państwa były spóźnione i nie udało się uratować zdecydowanej większości wkładów klientów Tak, wyłącznie na drodze sądowej: długiej i kosztownej. Na odwlekaniu rozwiązania systemowego traci przede wszystkim budżet państwa, który poniesie koszty postępowań sądowych. Państwo uzyskuje niższe dochody podatkowe od drenowanych finansowo obywateli. Zyski z nieuczciwych produktów finansowych transferowane są głównie za granicę

Wyjaśnienie afery

Amber Gold            Amber Gold Afera frankowa
W 2014 roku twórcy piramidy podstawiono 17 zarzutów, a jego żonie 12 zarzutów w postępowaniu karnym

22 lipca 2016 powołano sejmową Komisję Śledczą do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold

Brak wyjaśnienia w jaki sposób doszło na masową skalę do sprzedaży klientom toksycznych, niezgodnych z prawem produktów, brak jak dotąd zarzutów karnych wobec jakiekolwiek osoby, brak konsekwencji zawodowych wobec osób i instytucji finansowych dopuszczających się nadużyć

Działania prokuratury

Amber Gold            Amber Gold Afera frankowa
Działania spóźnione. Gdyby nastąpiły wcześniej udałoby się uchronić znaczną grupę klientów przed oszustwem Wciąż trwają działania prokuratury, ale nie przynoszą widocznych rezultatów. Jak na razie nie udaje się uchronić klientów przed skutkami niezgodnych z prawem produktów finansowych

Działania KNF

Amber Gold            Amber Gold Afera frankowa
Działania były niedostateczne Zakazująca sprzedaży kredytów waloryzowanych do walut “Rekomendacja S” pozwoliła powstrzymać sprzedaż nowych toksycznych kredytów

Jednak KNF swoimi dotychczasowymi działaniami spowalniała możliwość usunięcia z systemu finansowego już wprowadzonych przez banki toksycznych aktywów narażając klientów posiadających te toksyczne produkty na dalsze koszty. Blokując rozwiązanie systemowe i odwlekając je w czasie KNF od co najmniej 2013 roku narażała też budżet państwa na wyższe koszty wynikające z sądowego rozstrzygnięcia. W międzyczasie kurs CHF rósł, wzrastało też ryzyko systemowe

Działania NBP

Amber Gold            Amber Gold Afera frankowa
Brak reakcji na zagrożenie Do dzisiaj brak widocznej reakcji na zagrożenie. Do tej pory NBP nie zrobiło nic, by rozwiązać problem systemowo i powstrzymać kosztowne dla państwa odwalutowanie kredytów poprzez sądy