Poprawki przekazane do projektu ustawy Kancelarii Prezydenta w dniu 13 grudnia 2015 r.

Treść ustawy w pliku PDF.

ustawa_13_12_2015