Pielgrzymka Bankowców na Jasną Górę (14 maja sobota)

Przedstawiciele poszkodowanych przez banki wzięli udział w mszy. Biskup Piotr Jarecki wygłosił piękne kazanie, skierowane do bankowców, ale to nasza reprezentacja biła mu brawo. Gdy Bp. wypowiedział zdanie o potrzebie cyt. Wielkiego nawrócenia środowiska bankowego, z naszej strony popłyneły oklaski. Najbardziej utkwiły nam słowa:

„System bankowy nie może ograniczać wolności człowieka. Banki są po to by pomagały żyć w wolności. By cały system pozwalał żyć w wolności i dojrzałości”

Biskup poruszył także kwestie polskości banków. Byliśmy poruszeni kazaniem, a niektórym słuchającym bankierom zbladły miny. Nasza pielgrzymka wśród bankierów rozpoczęła się w deszczu. Stojąc w okolicach parkingów z banerami rozdawaliśmy ulotki. Spotkaliśmy także Prezesa ZBP Krzysztofa Pietraszkiewicza, który jedyne co miał nam do powiedzenia, to słowa o roztropności. Nie zrozumiał jednak, że były skierowane szczególnie do niego. Po mszy, osobiście podziękowaliśmy Biskupowi Jareckiemu. Wyraził zrozumienie dla naszej walki i wyraził się, że chciałby powiedzieć więcej. Może należało by umożliwić?

Dziękuję wszystkim z całego kraju, którzy reprezentowali nasze środowisko.

Mariusz Zając.