Zapraszamy na bezpłatne konsultacje i zachęcamy do wsparcia naszych działań

Ogólnopolski Protest Kredytobiorców 25 czerwca organizuje pikietę pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów

Ogólnopolski Protest Kredytobiorców 25 czerwca organizuje pikietę pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów

Miejsce Aleje Ujazdowskie 1, godz. 12:00

Kredytobiorcy rozpoczynają protest przeciwko nadmiernym kosztom kredytów sprzedawanych przez banki polskim obywatelom. Nie ma żadnego ekonomicznego, moralnego i prawnego uzasadnienia, aby w 2022r. banki zarobiły dodatkowe 20MLD kosztem tysięcy polskich rodzin. Nie w sytuacji gdy za naszymi granicami toczy się wojna a Polacy ponoszą koszty wysokiej inflacji.

Różnica pomiędzy kosztem kredytów, a depozytów jasno wskazuje, że obecny system ustalania oprocentowania oparty o WIBOR nie jest związany z faktycznymi kosztami pozyskania finansowania przez banki. Stawia to pod znakiem zapytania zasadność kredytów opartych na wskaźniku WIBOR, wybranym arbitralnie przez banki i wstawionym przez nie do umowy.

Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, który ma ponad 90% kredytów opartych o zmienną stopę procentową. W większości państw udziela się kredytów na stałą stopę poniżej 5%. Polacy płacą więc dwu a nawet trzy krotnie więcej niż Europejczycy.

Wobec takiej sytuacji 25 czerwca odbędzie się pierwsza manifestacja, która będzie początkiem walki o urealnienie cen kredytów w Polsce.

Przedstawiciele Ogólnopolskiego Protest Kredytobiorców oraz Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu zaprasza każdego, kto widzi potrzebę uregulowania tej sprawy.

Kontakt do mediów
OPK
Mateusz Flis +48 790 266 906
E-mail: [email protected]

Stowarzyszenie SBB
Arkadiusz Szcześniak, Prezes Stowarzyszenia SBB: +48 725 932 168
E-mail: [email protected]
Marek Rzewuski, Wiceprezes Stowarzyszenia SBB: +48 784 967 064