Ogólnopolski Protest Kredytobiorców 25 czerwca organizuje pikietę pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów

Ogólnopolski Protest Kredytobiorców 25 czerwca organizuje pikietę pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów

Miejsce Aleje Ujazdowskie 1, godz. 12:00

Kredytobiorcy rozpoczynają protest przeciwko nadmiernym kosztom kredytów sprzedawanych przez banki polskim obywatelom. Nie ma żadnego ekonomicznego, moralnego i prawnego uzasadnienia, aby w 2022r. banki zarobiły dodatkowe 20MLD kosztem tysięcy polskich rodzin. Nie w sytuacji gdy za naszymi granicami toczy się wojna a Polacy ponoszą koszty wysokiej inflacji.

Różnica pomiędzy kosztem kredytów, a depozytów jasno wskazuje, że obecny system ustalania oprocentowania oparty o WIBOR nie jest związany z faktycznymi kosztami pozyskania finansowania przez banki. Stawia to pod znakiem zapytania zasadność kredytów opartych na wskaźniku WIBOR, wybranym arbitralnie przez banki i wstawionym przez nie do umowy.

Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, który ma ponad 90% kredytów opartych o zmienną stopę procentową. W większości państw udziela się kredytów na stałą stopę poniżej 5%. Polacy płacą więc dwu a nawet trzy krotnie więcej niż Europejczycy.

Wobec takiej sytuacji 25 czerwca odbędzie się pierwsza manifestacja, która będzie początkiem walki o urealnienie cen kredytów w Polsce.

Przedstawiciele Ogólnopolskiego Protest Kredytobiorców oraz Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu zaprasza każdego, kto widzi potrzebę uregulowania tej sprawy.

Kontakt do mediów
OPK
Mateusz Flis +48 790 266 906
E-mail: [email protected]

Stowarzyszenie SBB
Arkadiusz Szcześniak, Prezes Stowarzyszenia SBB: +48 725 932 168
E-mail: [email protected]
Marek Rzewuski, Wiceprezes Stowarzyszenia SBB: +48 784 967 064