Webinar: Rozliczenie z bankiem po wygranej oraz aktualności w sprawach “frankowych”

Zapraszamy Państwa na webinar, podczas którego adw. Bartosz Czupajło oraz adw. Wioletta Miros przedstawią Państwu trzy tematy:
1. Rozliczenie z bankiem po prawomocnej wygranej – podczas tej części webinaru omówione zostanie zagadnienie rozliczenia kredytu z bankiem, na jakich zasadach dochodzi do rozliczenia, w którym momencie podejmowane są czynności mające na celu zwrot należności oraz to, czy bank dobrowolnie podejmuje temat rozliczeń;
2. Uchwała SN III CZP 40/22 z 28.04.2022 r. – omówienie uchwały Sądu Najwyższego, która ponownie potwierdziła, że umowy kredytów “frankowych” są sprzeczne z prawem, ale z wyłączeniem możliwości dochodzenia odsetek przez kredytobiorców;
3. Pytań do Trybunału unijnego – kolejne pytania prejudycjalne trafiły do TSUE. Jakie zagadnienie prawne polski sąd krajowy chce, aby zostało rozstrzygnięte przez Trybunał unijny?
Webinar odbędzie się w dniu 20.07.2022 r., o godz. 19:00, na fan page Bankowebezprawie.pl