Nowe cele Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu

Krajowe Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu dokonało wyboru nowych Władz Stowarzyszenia.

 

Do Zarządu na kolejną kadencję wybrano:
 • Arkadiusz Szcześniak – prezes
 • Kamilla Martyniuk (Kama Porczak) – wiceprezes
 • Aneta Wydrzyńska – wiceprezes
 • Marek Rzewuski – wiceprezes
 • Piotr Zientała – wiceprezes
 • Karol Zemanek – wiceprezes
 • Paweł Nogal – wiceprezes
 • Justyna Opoka – Sekretarz
 • Agnieszka Bińka – Skarbnik

 

Zebranie Delegatów podjęło także decyzję o strategicznych celach.

 

 1. Mając na uwadze stanowisko sektora bankowego, który mimo braku ważnej umowy, żąda wynagrodzenia za przekazanie środków finansowych, Stowarzyszenie zajmie się przygotowaniem pozwu o waloryzację środków zgromadzonych na rachunkach i lokatach. Oprocentowanie środków na kontach bankowych znacznie odbiega od inflacji, a ta różnica stanowi stratę dla klienta. Pierwszy taki pozew będzie skierowany w 2023r.
 2. Kolejnym celem będzie skierowanie sprawy dotyczącej kredytów opartych o stopę WIBOR do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W ocenie Stowarzyszenia oprocentowanie kredytów hipotecznych w Polsce jest nadmiernie wysokie, ustalane w oparciu o stawkę bazową sformułowaną na podstawie deklaracji banków, a nie rzeczywistych transakcji i kosztu pozyskania kapitału.
 3. Trzecim najważniejszym celem strategicznym dla Stowarzyszenia będzie utrzymanie w obrocie gotówki. Dostrzegając kolejne utrudnienia w dostępie do gotówki, a także regulacje prawne wprowadzające kolejne limity dla transakcji gotówkowych, wyrażamy głęboki sprzeciw wobec ograniczania wolności dysponowania własnymi środkami pieniężnymi. Przypominamy, że zgodnie z przepisami, to tylko złoty polski jest jedynym środkiem płatniczym, a wartości wskazane na kontach są tylko odwzorowaniem ich w formie elektronicznej.