Wspieraj walkę z bankowym bezprawiem!

Niestrudzony Wojowniku z bankowym bezprawiem, spoczywaj w pokoju wiecznym!

Z ogromnym żalem czynimy tę powinność. Wielki i niestrudzony WOJOWNIK z bankowym bezprawiem i ORĘDOWNIK naszej sprawy Wojciech Sawicki, w wieku 82 lat dokonał swojego żywota.
Dla wszystkich, którzy mieli zaszczyt poznać Pana Wojciecha, rozmawiać z nim, była to postać o niezwyklej charyzmie, pełna zapału i woli walki o prawdę i sprawiedliwość. Był to jednocześnie niezwykle ciepły, miły człowiek i zdeterminowany w dążeniu do celu. Jego dokonania dla Polski i Polaków nie zostaną zapomniane.

Zmarł autor, którego teksty przeczytało 150 mln Polaków.
Na emeryturze starał się obronić miliony kredytobiorców przez bankową grabieżą.
Bankom pokazywał, że nie potrafią nawet poprawnie liczyć rat.
To był Pierwszy “Rzecznik Praw Kredytobiorców”.
Za tę walkę nasyłano na niego prokuraturę.
Za tę walkę zostanie w naszej pamięci.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie!

Artykuł Wojciecha Sawickiego na naszym portalu pt. Prokuratorzy i kredyty

ANKIETA DLA POKRZYWDZONYCH PRZEZ BANKI

Celem ankiety jest:

ustalenie rozmiarów szkód, które spowodowały oferowane przez banki nieuczciwe instrumenty finansowe oraz uzyskanie przez pokrzywdzonych rekompensaty,
zebranie informacji o osobach zagrożonych licytacją majątku

Podaj kontakt do siebie

WYRAŹ ZGODĘ POPRZEZ ODZNACZENIE POLA WYBORU
Oświadczam, że przekazane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą. Wyrażam zgodę na gromadzenie informacji zawartych w formularzu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych zawartych w formularzu dla potrzeb Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2015. poz. 2135, 2281 z późn. zm.).