Pismo SBB w sprawie mediacji zaproponowanych przez Centrum Mediacji Gospodarczych przy KRRP

 

Pan
Tomasz Parkasiewicz
Dyrektor
Centrum Mediacji Gospodarczej
przy Krajowej Radzie Radców Prawnych

Szanowny Panie Dyrektorze,

W odpowiedzi na Państwa pismo wyrażamy gotowość do podjęcia mediacji zmierzających do pozasądowej ugody pomiędzy kredytobiorcami, a kredytodawcami.

Pragniemy zwrócić uwagę, iż jako Stowarzyszenie uczestniczyliśmy w rozmowach prowadzonych pod patronatem Pana Prezydenta Andrzeja Dudy z prezesami banków posiadających największy portfel kredytów indeksowanych i denominowanych. Niestety stanowisko strony kredytodawców w sposób jasny wskazywało na brak możliwości przedstawiania ugód, nawet przez prezesów banków, wobec braku zgody akcjonariuszy banku. Dla realnych negocjacji konieczne jest, więc pozyskanie właściwych pełnomocnictw ze strony zarządów banków.

Kredytobiorcy wielokrotnie próbowali występować z propozycjami ugód za pośrednictwem organów rządowych (KNF, UOKiK). W przeważającej większości banki nie oferowały realnych ugód, które równałyby ryzyka wynikające z zawartej umowy.
Także opcje ustawowego rozwiązania tegoż problemu były w stanowczy sposób oprotestowane przez sektor bankowy, w tym projekty ustaw składane przez Prezydenta RP oraz Posłów Kukiz’15. Przypominam, że projekt ustawy (druk nr 729) popierany przez Stowarzyszenie zakładał zrównanie kredytów odnoszących się do walut obcych z kredytami złotowymi opartymi na stopie WIBOR. Niestety także to polubowne rozwiązanie nie znalazło zrozumienia u przedstawicieli kredytodawców.

Mając na uwadze, iż do tej pory banki do postępowania egzekucyjnego skierowały blisko 30 tys. umów, koniecznym jest również wstrzymanie wszystkich prowadzonych egzekucji oraz zaprzestanie wystawiania nakazów zapłaty (sprzecznych z wyrokami TSUE  C‑176/17 i C–632/17).

Wstrzymanie się od agresywnych metod windykacji na czas trwania mediacji pozwoliłoby na przeprowadzenie ich w sposób odpowiedzialny, merytoryczny
i z uwzględnieniem praw obu stron tych umów. 

Jeszcze raz podkreślamy nasze chęci rozwiązania problemu niezgodnych z prawem zapisów umów kredytów odnoszących się do walut obcych w drodze mediacji pozasądowej.

Z wyrazami szacunku

Prezes Zarządu

Arkadiusz Szcześniak


Treść pisma Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych