List Prezesa Stowarzyszenia SBB do agencji Moody’s

Warszawa, 22.06.2017
Prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, w liście skierowanym do firmy analitycznej Moody’s, zajmującej się oceną ryzyka inwestycyjnego w poszczególnych krajach oraz wobec poszczególnych przedsiębiorstw i sektorów gospodarki zwraca uwagę na ryzyko prawne związane z posiadanymi w aktywach banków kredytami hipotecznymi indeksowanymi do walut obcych i denominowanymi w walutach obcych.

Arkadiusz Szcześniak na wstępie listu powołuje się na straty, jakie ponosi cała gospodarka polska, wynikające z braku systemowego rozwiązania, wynoszące według szacunków Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych (NISS) 22 mld złotych rocznie.

Zdaniem prezesa Stowarzyszenia SBB akcjonariusze banków będą musieli pogodzić się z niższym zyskiem, gdyż zarówno wina banków jest bezsporna, jak i sądy w zdecydowanej większości przypadków ferują wyroki zgodne z polskim i unijnym ustawodawstwem, w którym prawa konsumenta odgrywają szczególną rolę. W liście powołano się także na dokument Międzynarodowego Funduszu Walutowego “FX Swaps: Implications for Financial and Economic Stability” opisujący mechanizmy, które doprowadziły do powstania ryzyka walutowego dla kredytobiorców, wynikającego ze specyfiki finansowania kredytów w Europie Środkowo-Wschodniej. Klienci w Polsce nie byli informowani przez banki o sposobie finansowania ich kredytów, jak również o konsekwencjach tego sposobu finansowania w postaci wyższych kosztów kredytu ponoszonych przez nich w kolejnych latach.

W liście wskazuje się, że dotychczasowe działania banków nie pozostawiają złudzeń, co do tego, że wyższe wymogi finansowe wobec hipotek waloryzowanych walutami obcymi nałożone na banki przez Komitet Stabilności Finansowej nie będą w stanie skłonić banków do zaproponowania warunków na tyle korzystnych, by powstrzymać klientów przed wnoszeniem kolejnych pozwów przeciwko nim. W związku z tym, koszty operacji sądowego unieważnia umów kredytowych mogą być znacznie dotkliwsze dla polskiego sektora bankowego niż rozwiązania określone w projekcie ustawy Klubu Poselskiego Kukiz’15, zrównujące kredyty indeksowane do walut obcych i denominowane w walutach obcych z kredytami złotowymi.

W liście wymienione zostały banki posiadające portfele  kredytowe indeksowane do franka szwajcarskiego i denominowane we franku szwajcarskim. Do banków, które do tej pory negatywnie wyróżniły się największą liczbą pozwów zbiorowych złożonych przez konsumentów zaliczone zostały mbank oraz Millenium.

Prezes Stowarzyszenia w końcowych słowach listu zwraca się do Moody’s o poinformowanie inwestorów o rzeczywistej sytuacji sektora bankowego w Polsce narażonego na poważne straty wynikające z ryzyka prawnego hipotecznych umów kredytowych indeksowanych do walut obcych i denominowanych w walutach obcych.

Treść listu