List Prezesa Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu do Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego

Szanowny Panie Prezesie

W ostatnim czasie poznajemy kulisy tzw. afery reprywatyzacyjnej. Afery w obliczu której jaskrawo widać iż bezczynność organów administracji państwowej, a także bezprawne decyzje wymiaru sprawiedliwości mogły doprowadzić do utraty mieszkania przez nawet 50 tys. Polaków. Sytuacja ta doprowadziła do zagrożenia możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych dotkniętych nią ludzi. Skala tego zjawiska została przez Rząd Prawa i Sprawiedliwości dostrzeżona i Rząd podjął działania zmierzające do naprawy skutków bezprawnych decyzji.

Jednocześnie Rząd PiS nie dostrzega dramatu 150 tys rodzin (czyli kilkuset tysięcy osób), którym wypowiedziano umowy tzw. kredytów “walutowych”.

Instytucje nadzoru nad rynkiem finansowym nie tylko ukrywają te informacje, ale również ciągle twierdzą, iż kredyty te “dobrze się spłacają”. Poziom manipulacji tymi danymi prezentowany przez Komisję Nadzoru Finansowego, a przede wszystkim przez Narodowy Bank Polski pozwalają na określenie takich działań jako szkodliwe dla Państwa Polskiego.

Szkodliwość ta została wskazana w raporcie NISS “Negatywny wpływ pseudokredytów frankowych na wzrost gospodarczy i dochody budżetowe” oraz w “Raporcie Kancelarii Prezydenta o skutkach społecznych nieuczciwych instrumentów finansowych odnoszących się do walut obcych”.

Jednak Pan Glapiński, prezes NBP głuchy jest na argumenty merytoryczne mówiące o wyliczonych przez Narodowy Instytut Studiów Strategicznych stratach polskiej gospodarki w wysokości 22 mld złotych rocznie, wynikających z braku rozwiązań ustawowych problemu oszustwa “frankowego”.

Wielu z nas w Stowarzyszeniu Stop Bankowemu Bezprawiu wiązało duże nadzieje zarówno z dojściem do władzy Prawa i Sprawiedliwości, jak i z elekcją Pana Prezydenta Andrzeja Dudy. O ile rozwiązano problem miliardowych strat wynikających z licznych patologii funkcjonujących w poprzednich latach, o tyle w kwestiach związanych bezpośrednio z bezprawiem ze strony banków, które nas dotknęło, nie widzimy dobrej zmiany. Na tym bezprawiu zagraniczni właściciele zarobili już ponad 66 miliardów złotych, które zostały wyssane z polskiej gospodarki.

Szanowny Panie prezesie! Najwyższy czas zrobić porządek w Polsce i posprzątać sektor finansów. To Prawo i Sprawiedliwość ponosi obecnie odpowiedzialność za to, co dzieje się w finansach – krwioobiegu gospodarki. Poszkodowane jest całe społeczeństwo polskie, a beneficjentami jest jedynie wąska “kasta” bankierów. Dlatego kierujemy do Pana Prezesie następujące pytania:

  • Czy Prawo i Sprawiedliwość zapomniało o 150 tys rodzin pozbawionych dachu nad głową?
  • Czy PiS będzie dalej pozwalać swoim urzędnikom “nadzorować” bezprawną akcję licytacji majątku kolejnych tysięcy rodzin (rocznie około 30 tys)?
  • Czy PiS będzie nadal tolerował licytację majątku na podstawie niekonstytucyjnych przepisów o BTE, także po dacie orzeczenia przez TK o niezgodności tych przepisów z Ustawą Zasadniczą?
  • Czy PiS rezygnuje z 22 mld PKB oraz 4 mld podatków w imię tolerowania nielegalnych zysków sektora bankowego?
  • Czy PiS pozwoli, by obywatele musieli, ze względu na przewlekłość spraw toczących się w sądach, czekać latami na sprawiedliwość?
  • Czy PiS nie widzi konfliktu interesów, do których dochodzi w toczących się sprawach, w których prawnik banku broni swojego klienta w wydziale prowadzonym przez małżonka? (Problem konfliktu interesów w sądach prezezentowany był w mediach)

Stowarzyszenie prosi o spotkanie z Panem Prezesem umożliwiające bezpośrednie przekazanie informacji na temat naszej sytuacji oraz przedyskutowanie realnych możliwości rozwiązania problemu.

Z wyrazami szacunku,

Arkadiusz Szcześniak
Prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu