KOMPENDIUM-CO ORZECZONO, CO NAPISANO, CO POWIEDZIANO w SPRAWACH O KREDYTY FRANKOWE

Sąd okazał się bezduszny i nakazał zapłacić za wycenę nieruchomości absurdalną kwotę 3000 zł, dzieląc na dwie części

Poniżej udostępniamy Państwu link do pliku, w którym znajdziecie zestawienie tematów dotyczących kształtowania się linii orzeczniczej sądów, wywiadów i analiz prawnych. Więcej informacji na stronie Nawigatora na której można samodzielnie dodawać wyroki do bazy danych.

Link do pełnego dokumentu: Zestawienie aktualne na listopad 2018 roku.
Dokument przygotowany i opublikowany przez: DOBROSŁAW PŁOSKONKA.
Skrócona tabela:

OCENA CO ORZECZONO / CO NAPISANO/CO SIĘ DZIEJE SĄD / NR SPRAWY SĘDZIA BANK
DOBRA Indeksacja bezskuteczna, a kredyt ma trwać dalej w oparciu o LIBOR Sądu Okręgowego w Warszawie z 16 października 2017 r. (XXV C 1732/16, SSO Tomasz Gal Polbank EFG
DOBRA Umowa kredytu denominowanego Banku BPH nieważna/Deutshe Bank Sąd Apelacyjny w Białymstoku (I ACa 647/17)  r.pr. Krzysztof Orski. BPH
DOBRA Nieważność umowy ze względu na klauzulę dowolnej zmiany oprocentowania oraz indeksację Sąd Apelacyjny w Katowicach (I ACa 632/17) Getin Bank
ZŁA Niekorzystny wyrok SA we Wrocławiu  Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (I ACa 1439/17) WBK
DOBRA Pozwany Deutsche Bank. Kredyt denominowany. Powództwo oddalone – ale umowa jest nieważna Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia, wyrok z dnia 30.10.2018 r. sygn. akt I C 47/17. SSR Wojciech Łączewski. Deutsche Bank
REWELACYJNA Kredyt frankowy niezgodny z prawem. Ten wyrok może być przełomem ING
DOBRA SA uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi Okręgowemu w Warszawie do ponownego rozpoznania, Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie następującym Sygn. akt I ACa 201/17 SSA Roman Dziczek
DOBRA Prawomocna przegrana mBanku o dowolną zmianę oprocentowania i spread Sąd Okręgowy w Łodzi (III Ca 475/18)
DOBRA Sąd uznał umowę kredytu indeksowanego Banku Millennium z 2007 r. za nieważną i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot zapłaconych rat kredytu. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny (XXIV C 241/17, SSO Jacek Tyszka BANK MILLENIUM
DOBRA Kredyty „walutowe” były w rzeczywistości zakładami o kurs waluty, który banki zawierały między zagranicznymi instytucjami finansowymi, a klientami bez wiedzy tych drugich
DOBRA Umowa frankowa ING nieważna od początku omówienie wyroku z Katowic
DOBRA NIK Kredyty frankowe: Państwo pozwoliło bankom na zbyt wiele
DOBRA Ale kowboj! Ten sędzia w sprawie franków zmiażdżył nawet… wyrok Sądu Najwyższego!
REWELACYJNA Sąd unieważnia umowę kredytu frankowego. “Pierwszy taki wyrok w skali kraju” SA w Warszawie
REWELACYJNA Banki przegrywają w sądach. Bo spłacany kredyt może tylko maleć, a nie rosnąć Sądu Okręgowego Wrocławiu właśnie wydał wyrok (w sprawie IC 847/16) Sędzia Krzysztof Rudnicki
DOBRA Umowa kredytu “frankowego” nieważna argumentacja dostosowana do aktualnych poglądów TS UE.
DOBRA Sąd nie ma możliwości uzupełniania luki po klauzuli abuzywnej Sąd Okręgowy w Warszawie XXV C 1199/17 Kamil Gołaszewski
DOBRA UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO -Oceny, czy postanowienie umowne jest niedozwolone (art.
3851 § 1 k.c.), dokonuje się według stanu z chwili zawarcia
umowy.
REWELACYJNA Klientka, która zaciągnęła kredyt walutowy, ma zwrócić tylko tyle, ile dostała od banku SĄD APELACYJNY I SĄD OKRĘKOWY sygn. VI ACa 427/18
REWELACYJNA PRAWOMOCNA PRZEGRANA GETIN-u
W dniu dzisiejszym 23.10.2018 Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację
Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 493/17 , SĄD OKRĘGOWY akt II C 973/15
REWELACYJNA 3 przegrane Getinu, odfrankowienie umów XXV Wydziału SO w Warszawie XXV_C_000768,XXV_C_000984, SSO Tomasz Gal przewodniczący XXV Wydziału SO w Warszawie
REWELACYJNA Zdaniem sądu, skutkiem takiego rozstrzygnięcia jest obowiązek zwrotu kapitału udostępnionego przez bank. Bez franków, bez odsetek. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia, I Wydział Cywilny, I C 4125/17. I C 3281/17. s. Wojciech Łączewski
DOBRA Sąd unieważnia umowę Getin Banku jako skutek nieuczciwej praktyki rynkowej Sąd Okręgowy w Warszawie , XXV C 590/17) (SSO Piotr Bednarczyk
ZŁA Oddalenie powództwa kredytobiorców. Sąd Okręgowy w Warszawie z 2018-09-11
Sygnatura:II C 436/17
SSO Eliza Kurkowska
DOBRA Sąd potwierdza nieważność umowy o tzw. kredyt denominowany i zakaz waloryzacji kredytów.
DOBRA  Prawomocny wyrok stwierdzający nieważność umowy „o kredyt we frankach” stał się faktem.
DOBRA Sposób naliczania odsetek przewidziany w klauzulach indeksacyjnych jest sprzeczny z prawem.
DOBRA Sąd potwierdza nieważność umowy o tzw. kredyt denominowany i zakaz waloryzacji kredytów.
DOBRA O przedawnieniu roszczeń z umów kredytowych słów kilka.
DOBRA Prawo unijne zabrania, tak jak to czynią nagminnie polskie sądy, oceniać abuzywność postanowień biorąc pod uwagę okoliczności, które wystąpiły po zawarciu umowy.
DOBRA Już kilkadziesiąt prawomocnych wygranych frankowiczów w sądach. Lawina przed nami
DOBRA Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, banki stosują niedozwolone klauzule przeliczeniowe w umowach o kredyty
DOBRA Raiffaisen polegl z kredytem denominowanym Sygn XXV C 711/17 SSR Kamil Golaszewski
DOBRA Uwagi na piśmie Rządu RP do pytania Sądu Okręgowego. Są bardzo korzystne dla kredytobiorców. Polecam załączać do spraw sądowych.
DOBRA UOKiK o „odfrankowieniach” – nieważność umowy tylko za zgodą konsumenta
DOBRA WYGRANA Z PKO BP
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z 2018-10-30, XVI C 768/17, umowa PKO BP, Własny Kąt,
REWELACYJNA Umowa kredytu “frankowego” nieważna
Tym razem w akcji ponownie SSR Łukasz Mrozek, który rozwija swoją argumentację dostosowując ją do aktualnych poglądów TS UE.
Wyrok VI C 1209/17 z dnia 2018-11-06, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia.
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia. VI C 1209/17 z dnia 2018-11-06 SSR Łukasz Mrozek,
DOBRA Pytania do świadka Sąd okręgowy w Gańsku
DOBRA Wypowiedz biegłego
DOBRA Mariusz Korpalski – Koniec udawania przez banki w sprawach frankowiczów dobry wywiad , logiczne argumenty z dnia 26 paź 2018
DOBRA Podstawowe wady prawne kredytów “frankowych” jak nie prowadzić procesu jak prawnik spaprał sprawę
DOBRA Czym jest umowa nieważna, a czym abuzywna?
DOBRA Przedawnienie według nowych reguł – od 9 lipca 2018 r.
DOBRA Kilka refleksji w przedmiocie uchwały Sądu Najwyższego dotyczącej kredytów “frankowych” (sygnatura III CZP 29/17).
DOBRA Dziś poległ Deutsche Bank
Co ciekawe pozew był o jedną ratę, ale cała umowa wg Sądu nieważna.
Sędzia Łączewski zastosował tzw. teorię salda tzn. że oddalił powództwo o zapłatę.
SR W-wa Śródmieście,
sygn, I C 3249/16
SSR Wojciech Łączewski
DOBRA Uznanie części roszczenia naszego klienta PKO BP (umowa z portfela Nordea)
DOBRA Sprawa przeciwko Bankowi BGŻ BNP Paribas S.A. (wcześniej Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.) z 19.11.2018 Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie Wydział I Cywilny Sygn. I C 1755/15. As. SR Ewelina Marczuk.