Komentarz po ogłoszeniu wyroku przez TSUE w sprawach C-80/21, C-81/21, C-82/21

8 września zapadły wyroki w sprawach C-80/21, C-81/21, C-82/21 w związku z pytaniami sędziego Maja z Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście.

Kolejny raz Trybunał Sprawiedliwości stanął w obronie konsumenta. TSUE wydał w dniu dzisiejszym trzy wyroki w sprawach:

  • C-80/21 – nie da się podzielić nieuczciwego warunek i usunąć zwrotu “za zgodą banku”, z pozostawieniem reszty postanowienia, jeśli zmieniałoby to naturę postanowienia
  • C-81/21 – umowa zawarta po 23 stycznia 2009 (czyli po nowelizacji kodeksu cywilnego) NIE MOŻE BYĆ UZUPEŁNIONA przepisem dyspozytywnym
  • C-82/21 – bieg terminu przedawnienia roszczeń konsumenta o zwrot nienależnych rat rozpoczyna się z chwilą, gdy powziął on wiadomość o nieważności swojej umowy

Wyrok omówiony został przez następujące osoby: Arkadiusz Szcześniak – Prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, r.pr. Marek Skrobacki (pełnomocnik w sprawie C-82/21), adw. Joanna Wędrychowska (pełnomocnik w sprawie C-81/21), dr Mariusz Korpalski, r.pr. Beata Strzyżowska, r.pr. Marcin Szymański.

Komunikat prasowy TSUE