Wspieraj walkę z bankowym bezprawiem!

Katedra Prawa Cywilnego UW – Konferencja 09.12.2016 r.

Katedra Prawa Cywilnego UW - Konferencja 09.12.2016 r.

Na tej stronie znajdą Państwo zapis Konferencji Prawa Cywilnego UW, która miała miejsce 09 grudnia 2016 r.

Prosimy o udostępnianie tej strony, aby znalazła jak najszersze grono odbiorców.

Wkrótce opublikujemy także zapis konferencji pt. “Problemy Konsumenta na Rynku Finansowym” z dnia 7 października 2016 r.

ANKIETA DLA POKRZYWDZONYCH PRZEZ BANKI

Celem ankiety jest:

ustalenie rozmiarów szkód, które spowodowały oferowane przez banki nieuczciwe instrumenty finansowe oraz uzyskanie przez pokrzywdzonych rekompensaty,
zebranie informacji o osobach zagrożonych licytacją majątku

Podaj kontakt do siebie

WYRAŹ ZGODĘ POPRZEZ ODZNACZENIE POLA WYBORU
Oświadczam, że przekazane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą. Wyrażam zgodę na gromadzenie informacji zawartych w formularzu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych zawartych w formularzu dla potrzeb Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2015. poz. 2135, 2281 z późn. zm.).