Wspieraj walkę z bankowym bezprawiem!

Kancelaria Prezydenta nie chce ujawnić Raportu nt. społecznych skutków kryzysu kredytów hipotecznych odnoszonych do walut obcych

Społeczny projekt ustawy odrzucony przez urzędników Prezydenta Andrzeja Dudy
Społeczny projekt ustawy odrzucony przez urzędników Prezydenta Andrzeja Dudy

Kancelaria Prezydenta nie ujawnia tego dokumentu mimo, iż otrzymała takie zapytanie w kwietniu br. Ukrywanie tego dokumentu trwa mimo, iż 9 czerwca 2017 r. na posiedzeniu Podkomisji powołanej przez Sejmową Komisję Finansów Publicznych będą omawiane skutki społeczne.
Zgodnie z przyjętym wnioskiem przez Podkomisję analiza miała dotyczyć:
• kosztów społecznych i gospodarczych likwidacji 170 tys. umów,
• negatywnego wpływu funkcjonowania tych umów na gospodarkę Polską,
• kosztów społecznych i gospodarczych wynikających z: samobójstw, upadłości konsumenckich i bankructwa polskich rodzin.

Analiza ta jest niezbędna do dokonania właściwego wyboru projektu ustawy rozwiązującego problem kredytów odnoszących się do walut obcych. Szczególnie wobec wyliczeń Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych, które wykazują, iż na funkcjonowaniu tych umów PKB traci rocznie ok. 20 mld. Zaś budżet Państwa ok. 4 mld złotych. Odzyskanie tych kwot przez budżet państwa pozwoliłoby rocznie np. na sfinansowanie programu 500+ również na pierwsze dziecko.

W ocenie Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu ukrywanie tego dokumentu przez Kancelarię Prezydenta rodzi pytania o przejrzystość procesu tworzenia projektu ustawy przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki (druk nr 811).
Szczególnie w obliczu częstych kontaktów Pana Marka Magierowskiego ówczesnego Rzecznika Prasowego Kancelarii Prezydenta z Agencją Bridge realizującą zlecenia na rzecz Związku Banków w Polsce w zakresie „analizowanie percepcji społecznej i akceptacji różnych wariantów rozwiązań, które z tym obszarem (kredytów pseudowalutowych) się wiązały”.. [i]

Arkadiusz Szcześniak
Prezes Stowarzyszenia
Stop Bankowemu Bezprawiu

[i] https://gf24.pl/wydarzenia/kraj/item/587-tylko-w-gazecie-finansowej-niebezpieczne-zwiazki-andrzeja-dudy

ANKIETA DLA POKRZYWDZONYCH PRZEZ BANKI

Celem ankiety jest:

ustalenie rozmiarów szkód, które spowodowały oferowane przez banki nieuczciwe instrumenty finansowe oraz uzyskanie przez pokrzywdzonych rekompensaty,
zebranie informacji o osobach zagrożonych licytacją majątku

Podaj kontakt do siebie

WYRAŹ ZGODĘ POPRZEZ ODZNACZENIE POLA WYBORU
Oświadczam, że przekazane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą. Wyrażam zgodę na gromadzenie informacji zawartych w formularzu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych zawartych w formularzu dla potrzeb Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2015. poz. 2135, 2281 z późn. zm.).