Upadłość Getin Noble Bank S.A. – pomoc Stowarzyszenia kredytobiorcom

W związku z upadłością Getin Noble Bank S.A. z dnia 20 lipca 2023 r., kredytobiorcy „Frankowicze” tego banku muszą dokonać skutecznego potrącenia. W przypadku kredytobiorców, którzy mają prowadzoną sprawę przeciwko bankowi, prawdopodobnie kancelaria reprezentująca Państwa dokonała takiego potrącenia skutecznie, przed wydaniem postanowienia o upadłości banku. Ci Państwo, którzy nie dokonali potrącenia wierzytelności przed 20.07.2023 r., mogą to zrobić wyłącznie przy zgłoszeniu wierzytelności do KRZ, zaś w terminie 3 dni od daty wysłania zgłoszenia, wysłać oryginały pocztą na adres syndyka.

Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu wychodzi naprzeciw sytuacji i oferuje wsparcie w złożeniu potrącenia wraz ze zgłoszeniem wierzytelności do syndyka masy upadłościowej banku Getin Noble Bank S.A. oraz oferuje szereg działań dla kredytobiorców tj. porady prawne, webinaria.

ZGŁASZANIE WIERZYTELNOŚCI:

Frankowicze mogą skorzystać z pomocy Stowarzyszenia, które we współpracy z prawnikami oraz ekonomistami będącymi członkami zarządu, podejmuje się pomocy osobom chcącym zgłosić wierzytelność z potrąceniem. W ramach prowadzenia sprawy przewidziane jest:

 • zgłoszenie wierzytelności,
 • wraz ze zgłoszeniem wierzytelności – zgłoszenie syndykowi oświadczenia o potrąceniu wraz z uzasadnieniem tego potrącenia,
 • uzupełnienie zgłoszenia wierzytelności w razie skierowania wezwania ze strony syndyka.

W przypadku podjęcia współpracy ze Stowarzyszeniem, odpłatność za powyżej opisane usługi to:

 1. Kwota 1 500 złotych brutto dla członków Stowarzyszenia z opłaconą składką członkowską za 2023 r. na dzień zgłoszenia do Stowarzyszenia (data wysłania e-maila),
 2. Kwota 2 000 złotych brutto dla pozostałych osób, które zgłosiły się do Stowarzyszenia bez opłaconej składki członkowskiej za 2023 r.

Zgłoszenie wierzytelności i oświadczenie o potrąceniu musi nastąpić najpóźniej do 19.08.2023 r. Aby możliwe było dochowanie tego terminu, Stowarzyszenie prosi i przesłanie kompletu dokumentów i rozliczenie z kancelarią najpóźniej do dnia 13.08.2023 r. (niedziela).

Dlaczego zgłoszenie wierzytelności i oświadczenie o potrąceniu jest obowiązkowe? Podajemy wyjaśnienie uzyskane od kancelarii:

by rozliczyć prawidłowo z bankiem wypłacony kapitał (tak aby syndyk potem nie mógł dochodzić jego zwrotu od Państwa), konieczne jest zgłoszenie wierzytelności oraz zgłoszenie potrącenia w postępowaniu upadłościowym przy wykorzystaniu portalu KRZ; brak zgłoszenia wierzytelności skutkuje brakiem możliwości dokonania skutecznego potrącenia, co w konsekwencji prowadzi do utraty możliwości potrącenia w przyszłości; najlepiej wyjaśnić to na przykładzie: 

 • bank wypłacił 200 tys. PLN, 
 • kredytobiorca spłacił już 250 tys. PLN, 
 • w postępowaniu upadłościowym trzeba zgłosić wierzytelność 250 tys. PLN do syndyka, 
 • jednocześnie należy zgłosić potrącenie tych 250 tys. spłaconych przez kredytobiorcę z kwotą wypłaconą przez bank 200 tys. PLN, 
 • następnie na liście wierzytelności syndyk powinien uwzględnić dokonane potrącenie i do rozliczenia ze środków z masy upadłości wziąć jedynie kwotę 50 tys. PLN, 
 • jeżeli nie zostanie zgłoszona wierzytelność i potrącenie w postępowaniu upadłościowym, syndyk będzie mógł dochodzić od kredytobiorcy zapłaty tych 200 tys. PLN wypłaconego kapitału, a kredytobiorcy nie będą mogli już później dokonać skutecznie potrącenia (jest to najgorszy możliwy scenariusz, ponieważ „przepadają” wszystkie wpłaty, zaś kapitał i tak trzeba w całości zwrócić).

 Zgłoszenia można wysyłać na adres: [email protected]

W przypadku pytań prosimy o kontakt wtorki, czwartki w godzinach 18-20; soboty 12-16 pod numerem telefonu 606-813-509