Webinary dla kredytobiorców Getin Banku – 31 lipca godz: 20:00 oraz 03 sierpnia godz. 20:00

W najbliższych dniach odbędą się dwa webinaria (spotkania on-line) z adwokatami oraz doradcą restrukturyzacyjnym, podczas których wyjaśnione zostaną zawiłości związane z upadłością banku Getin Noble Bank S.A. oraz czynności, jakie powinny być podjęte przez kredytobiorców i roli doradców restrukturyzacyjnych. Ponadto zostanie przeprowadzona „powtórka” webinaru adw. Karoliny Pilawskiej z dn. 21.07.2023 r., który będzie kontynuacją omówionych treści przez Panią Mecenas, jak również przedstawienie sytuacji kredytobiorców po dwóch tygodniach i przed upływem jeszcze dwutygodniowego terminu na zgłaszanie wierzytelności i potrąceń (termin upływa 19.08.2023 r.).

  1. Webinar z adw. Żanetą Rzepczyk-Zgoła, adw. Jakubek Ziółkowskim oraz doradcą restrukturyzacyjnym Dominikiem Gagackim

Webinar odbędzie się w dniu 31.07.2023 r., o godz. 20:00, na fan page: Bankowebezprawie.pl

Więcej informacji pod linkiem: https://fb.me/e/18EABOeD8

 

  1. Webinar z adw. Karoliną Pilawską oraz adw. Andrzejem Zorskim

Webinar odbędzie się w dniu 03.08.2023 r., o godz. 20:00, na fan page: Bankowebezprawie.pl

Więcej informacji pod linkiem: https://fb.me/e/1rlTcxLc0