2020-09-02 – Briefing prasowy dotyczący działalności Forum Konsumenckiego RPO

2 września 2020 w godz. 9:15 – 9:45 w siedzibie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przy ul. Długiej 23/25 odbędzie się briefing prasowy dotyczący działań Forum Konsumenckiego założonego przez RPO we wrześniu 2019.

Celem briefingu jest podsumowanie działań Forum, w szczególności w zakresie spraw dotyczących kredytów frankowych. Przedstawione zostaną zagadnienia dot. m.in. wygranego pozwu zbiorowego przeciwko Mbankowi, stanowisko RPO w sprawie Państwa Dziubaków, czy stanowiska RPO przed TSUE. Zaprezentowane zostaną również plany dotyczące funkcjonowania Forum po zakończeniu kadencji RPO Adama Bodnara.

W briefiengu wezmą udział:

  • Rzecznik Praw Obywatelskich dr hab. Adam Bodnar, 
  • E. Łętowska (I RPO, sędzia NSA i TK w stanie spoczynku, Honorowa Przewodnicząca Forum Konsumenckiego prze RPO),
  • Iwo Gabrysiak, pełnomocnik konsumentów w sporze zbiorowym przeciwko Mbankowi,
  • dr Mariusz Korpalski, przedstawiciel Forum Prawników Finansowych,
  • prezes SBB Arkadiusz Szcześniak,
  • dr A. Wiewiórowska – Domagalska (Przewodnicząca Forum Konsumenckiego przy RPO.
  • dr hab. M. Taborowski (Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich).

Prawo europejskie w obronie praw konsumentów. Podsumowanie prac Forum Konsumenckiego przy RPO