Wspieraj walkę z bankowym bezprawiem!

Bezpłatne porady prawne w Olsztynie

Poseł Andrzej Maciejewski Kukiz’15 oraz STOP BANKOWEMU BEZPRAWIU z Panią Mecenas Joanną Wędrychowską ZAPRASZAJĄ do OLSZTYNA na BEZPŁATNE PORADY PRAWNE dot. kredytów denominowanych, indeksowanych, waloryzowanych do waluty CHF.

9 czerwca 2018 roku – sobota
Godzina 12.00
Pl. Jana Pawła II 2/3
“Książnica Polska”
I piętro, sala Literacka.

Osoby chętne na indywidualne porady, prosimy o zgłaszanie się na maila
[email protected]
“Olsztyn – indywidualna porada”

Zgłoszenia przyjmujemy do 7 czerwca, do godziny 18.00 (czwarte)
Informacje zwrotną przekażemy do godziny 18.00 w dniu 8 czerwca (piątek)

ANKIETA DLA POKRZYWDZONYCH PRZEZ BANKI

Celem ankiety jest:

ustalenie rozmiarów szkód, które spowodowały oferowane przez banki nieuczciwe instrumenty finansowe oraz uzyskanie przez pokrzywdzonych rekompensaty,
zebranie informacji o osobach zagrożonych licytacją majątku

Podaj kontakt do siebie

WYRAŹ ZGODĘ POPRZEZ ODZNACZENIE POLA WYBORU
Oświadczam, że przekazane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą. Wyrażam zgodę na gromadzenie informacji zawartych w formularzu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych zawartych w formularzu dla potrzeb Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2015. poz. 2135, 2281 z późn. zm.).