Wspieraj walkę z bankowym bezprawiem!

Indywidualne porady prawne w Warszawie czerwiec

Zapraszamy do wysłania zgłoszeń na indywidualne, BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W WARSZAWIE, które odbędą się 05 czerwca w biurze SBB ul. Marszałkowska 21/25 m. 35. Członkowie stowarzyszenia mają prawo pierwszeństwa w zapisach. Zapisy przyjmujemy do 04 czerwca b.r. do godz.16:00. Porad udzielać będzie r.pr. Kacper Sampławski.

Zgłoszenia prosimy kierować na:[email protected] z dopiskiem”Porady indywidualne 05.06.2018″
Potwierdzenie udziału prześlemy 04 czerwca, około godz.20.

Przed poradami zapraszamy na krótki wykład wprowadzający, który rozpocznie się o 17:30.

Korzystając z porad uzyskasz odpowiedź na pytania:

  • Jak uwolnić się od nieuczciwego kredytu “w CHF”?
  • Podstawowe wady prawne umów kredytu “w CHF”
  • Jak rozpocząć walkę z bankiem?
  • Co można osiągnąć w sądzie?
  • Jak przerwać bieg przedawnienia?

W godz.18:00 – 20:30
Indywidualne konsultacje prawne.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA.

 

ANKIETA DLA POKRZYWDZONYCH PRZEZ BANKI

Celem ankiety jest:

ustalenie rozmiarów szkód, które spowodowały oferowane przez banki nieuczciwe instrumenty finansowe oraz uzyskanie przez pokrzywdzonych rekompensaty,
zebranie informacji o osobach zagrożonych licytacją majątku

Podaj kontakt do siebie

WYRAŹ ZGODĘ POPRZEZ ODZNACZENIE POLA WYBORU
Oświadczam, że przekazane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą. Wyrażam zgodę na gromadzenie informacji zawartych w formularzu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych zawartych w formularzu dla potrzeb Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2015. poz. 2135, 2281 z późn. zm.).