List Stowarzyszenia do Pani Premier Beaty Szydło

Warszawa, 18 sierpnia 2017

Pani
Beata Szydło
Prezes Rady Ministrów

 

Szanowna Pani Premier,
8 sierpnia 2017 r. skierowaliśmy pismo z prośbą o spotkanie z Panem Wicepremierem Mateuszem Morawieckim. Wcześniej także wielokrotnie apelowaliśmy o możliwość wysłuchania naszego głosu w sprawie rozwiązania problemu tzw. kredytów walutowych. Niestety, po raz kolejny Pan Wicepremier nie wyraził zgody na spotkanie ze środowiskiem osób poszkodowanych w wyniku wykonywaniu umów zawierających bezprawne zapisy, umożliwiające bankom manipulowanie kwotą raty i zadłużenia.

11 sierpnia 2017 roku otrzymaliśmy odpowiedź  od urzędnika Biura Ministerstwa Rozwoju stwierdzającą brak możliwości spotkania. Odpowiedź zawarto w dwóch zdaniach. Takie potraktowanie naszego środowiska wskazuje na lekceważenie faktu, iż już ok 200 tys. rodzin straciło majątki w związku z wypowiedzeniem tych umów. W naszej ocenie postawa taka wynika z większej dbałości Wiceministra o ochronę zysków sektora bankowego, niż bytu Polaków i stabilność budżetu Państwa.

Polska Gospodarka odczuwa negatywne skutki wynikające z zaniechania rozwiązania tego problemu. Zgodnie z raportem Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych  Polska traci rocznie około 22 MLD zł PKB i około 4 MLD zł przychodów podatkowych. Także polskie społeczeństwo odczuwa dotkliwie skutki wprowadzenia przez banki nieuczciwych i niezgodnych z prawem instrumentów finansowych. Najważniejsze z tych skutków wymienione zostały w Raporcie Kancelarii Prezydenta: niższa dzietność, pogorszenie zdrowia obywateli, rozpady rodzin, rozwody, a także samobójstwa.

Pomimo stwierdzenia tak negatywnych dla polskiej gospodarki i polskiego społeczeństwa skutków zaniechań państwa, Pan Wicepremier dalej pozostaje na stanowisku, iż problem ten będzie rozwiązany wyłącznie po konsultacjach i licznych spotkaniach z przedstawicielami sektora bankowego.

Pan Wicepremier, będąc osobą decyzyjną w tej sprawie posiada akcje jednego z banków z największym portfelem kredytów pseudowalutowych i był wcześniej prezesem tego banku. Jako obywatele oczekujemy, w szczególności ze strony Pana Wicepremiera, jak największej transparentności prac nad projektami mającymi rozwiązać ww. problem. Tylko pełna transparentność i udział strony społecznej pozwoli na uniknięcie wrażenia, że projekty  dotyczące rozwiązania problemów nieuczciwych kredytów są prowadzone wyłącznie w porozumieniu ze stroną bankową, w tym między innymi z byłym pracodawcą Pana Wicepremiera.

Prosimy więc o to, aby Pani Premier spotkała się ze środowiskiem osób poszkodowanych. Chcemy podczas tego spotkania przedstawić naszą ocenę sytuacji i ocenę proponowanych rozwiązań. Podjęcie decyzji istotnych dla ponad 2 mln obywateli nie może być oparte wyłącznie na podstawie opinii przedstawionej przez lobbystów bankowych.  Niestety, do chwili obecnej taką drogę obrał Pan Wicepremier Mateusz Morawiecki.

Z wyrazami szacunku
Prezes
Arkadiusz Szcześniak