Barbara Husiew, Kamila Porczak Magazyn Polskie Sprawy

Barbara Husiew, Kamila Porczak (Stop Bankowemu Bezprawiu): Dyrektywa 93/13 – Magazyn Polskie Sprawy #251