Bank Millennium nielegalnie wyrzuca na bruk matkę z dwójką dzieci

W ostatnich dniach października 2017 roku w Małopolsce dojdzie do eksmisji z nieruchomości Pani Jolanty, samotnie wychowującej dwójkę nieletnich dzieci. Będzie to eksmisja na bruk, przeprowadzona wbrew prawu: Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jak i przepisom ochraniającej konsumentów unijnej Dyrektywy 93/13.

Po raz kolejny, działający w Polsce bank, z pomocą komorników łamie Konstytucję RP.

W 2008 r. Pani Jolanta zawarła umowę o kredyt indeksowany do CHF na kwotę 400 tys zł.  z Bankiem Millennium. Na początku 2015 r. bank wypowiedział umowę kredytu, po czym 29 kwietnia 2015 r. wystawił Bankowy Tytuł Egzekucyjny, mimo iż dwa tygodnie wcześniej zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego[1] określający niezgodność przepisów o BTE z Konstytucją.

Działaniami Banku Millennium związanymi z tymi umowami zajął się już Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów[2], który zakazał Bankowi stosowania zapisów dotyczących indeksacji kwot kredytu (UOKIK, Rejestr klauzul niedozwolonych, wpis nr 3178) , a także stosowania zapisów dotyczących ubezpieczenia niskiego wkładu własnego UNWW (UOKIK, Rejestr klauzul niedozwolonych, wpis nr 1797 oraz 4130). W zakresie dalszego stosowania tych zapisów również w lipcu br. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podjął decyzję o rozpoczęciu postępowania naruszającego zbiorowe interesy konsumentów (DOIK-610-10/17/JS).

Mimo prawomocnych wyroków SOKiK  wobec Banku Millennium w 2015 r. Bank – ignorując zakazy Urzędu wszczął egzekucję z nieruchomości Pani Jolanty, określając swoją wierzytelność na podstawie niedozwolonego prawem zapisu na kwotę ponad 680 tys. Ponadto mimo, iż ubezpieczyciel wypłacił Bankowi 200 tys. zł tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, Millenium domaga się i bezprawnie egzekwuje tę samą kwotę jeszcze raz od Pani Jolanty. I chce ją usunąć z przejętego bezprawnie domu w przeddzień Wszystkich Świętych.

Pomimo że w trakcie postępowania egzekucyjnego złożony został pozew przeciwegzekucyjny o uchylenie BTE wobec Pani Jolanty, to kredytowana nieruchomość została zlicytowana za około 50% wartości rynkowej. Do Ministra Sprawiedliwości została również skierowana prośba o interwencję w sprawie działań komornika w sprawie

Wspierając Panią Jolantę, ofiarę Banku Millennium, Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu apeluje do osób i instytucji mogących powstrzymać wykonywaną z naruszeniem prawa egzekucję komorniczą oraz o zobligowanie Banku Millennium do przestrzegania Konstytucji RP oraz Dyrektywy 93/13.

 

[1] http://trybunal.gov.pl/rozprawy/komunikaty-prasowe/komunikaty-po/art/7563-kierowanie-przez-banki-wierzytelnosci-do-postepowania-egzekucyjnego-z-pominieciem-sadowego-post/

[2] https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=3020