Ankieta: czy banki przygotowane są na wyrok TSUE w sprawie C-260/18?

W dniu dzisiejszym Stowarzyszenie przesłało ankiety dla banków w związku z opinią Rzecznika TSUE dotyczącą spraw sądowych o tzw. kredyty “frankowe”.

Adresatami były następujące banki: Bank PKO BP, mBank SA, Millenium Bank, GetinNoble Bank, Santander Bank Polska, Santader Consumer Bank, Bank Pekao, Bank Ochrony Środowiska, ING Bank Śląski, Alior Bank, Bank BPH, Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna), Deutsche Bank Polska, BNP Paribas Bank Polska, Credit Agricole.

Treść pisma:

Szanowni Państwo,

14 maja Rzecznik Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) przekazał pisemną opinię w sprawie C-260/18. Opinia ta dotyczyła kwestii rozpatrywania przez polskie sądy spraw o tzw. kredyty „frankowe”. Zgodnie z opinią Rzecznika:

  1. a) umowa nie może upaść wbrew interesowi konsumenta,
  2. b) to konsument w procesie wskazuje co leży w jego interesie, a badanie interesu konsumenta następuje na moment orzekania,
  3. c) nieuczciwy warunek umowy nie może być traktowany jako obiektywnie korzystny dla konsumenta i pozostawiony w mocy wbrew woli konsumenta wyrażonej w procesie,
  4. d) sąd krajowy ma ustalić, czy umowa pozostaje w mocy.

W związku z tym, iż opinia Rzecznika TSUE w sposób jednoznaczny nakazuje sądom w Polsce orzekanie na rzecz pokrzywdzonych przez banki konsumentów Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu zwraca się do Państwa z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

1) Jakie działania planuje podjąć Państwa bank w związku ze skutkami ww. opinii Rzecznika TSUE i spodziewanego w czerwcu br. wyroku TSUE w sprawie C-260/18?

  1. a) czy bank przygotowuje aneks, którego skutkiem będzie wykonywanie umów bez klauzul niedozwolonych?
  2. b) czy bank będzie starał się dojść do porozumienia z konsumentami, którzy już złożyli pozew do sądu?

2) W jaki sposób bank przygotował się na skutki finansowe korzystnego dla konsumentów wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE)?

  1. a) Czy bank zarezerwował środki i utworzył rezerwę na wypłatę przyszłych zasądzonych kwot oraz urealnienie wartości długu w księgach banku?
  2. b) Jaka jest łączna wartość utworzonej rezerwy?
  3. c) Czy bank poinformował lub planuje poinformować swoich akcjonariuszy o możliwych skutkach wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE)?

3) W jaki sposób wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wpłynie na wynik finansowy banku?

Bardzo prosimy o przesłanie odpowiedzi na ww. pytania do dnia 25 czerwca 2019 na adres [email protected]. Odpowiedzi zostaną usystematyzowane i przekazane opinii publicznej w postaci zbiorczego “Raportu o stanie przygotowania banków na skutki wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej”.

Z góry dziękujemy za odpowiedź.

 

Uzupełnienie z dnia 28 czerwca 2019

Do dnia dzisiejszego wpłynęła tylko jedna odpowiedź na ankietę od Weber Shandwick, reprezentującej dwa banki nie prowadzące już w Polsce działalności operacyjnej – Bank BPH i Raiffeisen Bank International Oddział w Polsce. Poniżej publikujemy treść odpowiedzi.