11 maja 2021 roku – najważniejszy dzień dla „polskich” Frankowiczów!

Warszawa

Stowarzyszenie „Stop Bankowemu Bezprawiu” jako największe w Polsce Stowarzyszenie zrzeszające osoby poszkodowane przez instytucje bankowe i finansowe, zaprasza Państwa jako przedstawicieli mediów do wzięcia udziału w Konferencji, podczas której „na gorąco” skomentujemy najważniejszą i wyczekiwaną od lat, decyzję Sądu Najwyższego w sprawach tzw. “kredytów frankowych”.

11 maja 2021 roku Sąd Najwyższy podejmie Uchwałę w pełnym składzie Izby Cywilnej, w której orzeknie:

  • Czy umowy tzw. “kredytów frankowych” są nieważne?
  • Czy niedozwolone klauzule mogą zostać zastąpione innymi zapisami?
  • W jaki sposób dokonywać rozliczeń między “Frankowiczami” a bankami?
  • Czy roszczenia banków względem kredytobiorców są przedawnione?
  • Czy kredytobiorcom i bankom należy się tzw. “wynagrodzenie za korzystanie z kapitału”?

Zagadnienia, którymi zajmie się Sąd Najwyższy wskazują, że ta Uchwała będzie krokiem milowym w rozstrzyganiu spraw “Frankowiczów” przez polskie sądy oraz zadecyduje o dalszym kierunku orzecznictwa.

Jedynie na marginesie dodajmy, że w tak szerokim składzie (28 sędziów), w ostatniej dekadzie Sąd Najwyższy orzekał dwukrotnie – w 2010 i 2016 roku, co oznacza, że będzie to precedensowe wydarzenie.

Konferencja odbędzie się 11 maja 2021 roku pod budynkiem Sądu Najwyższego (plac Krasińskich 2/4/6, 00 – 951 Warszawa) o godz. 10:30.

Następnie, po opadnięciu pierwszych emocji, zapraszamy Państwa do udziału oraz do transmitowania webinarów:

  1. Komentarz medialny – przedstawiciele Stowarzyszenia SBB oraz Prawnicy w skrócie przedstawią założenia Uchwały Sądu Najwyższego a przede wszystkim odpowiedzą na podstawowe pytanie: jak wygląda opcja proponowanych ugód przez banki, na tle podjętej Uchwały SN.
  • transmisja rozpocznie się o godz. 14.00

  1. „SN III CZP 11/21 – najważniejsza uchwała dla Frankowiczów!” (https://www.facebook.com/events/273712437798242?ref=newsfeed), podczas którego prawnicy reprezentujący kredytobiorców w sporach z bankami omówią Uchwałę Sądu Najwyższego, jej konsekwencje dla dalszego losu “Frankowiczów” i orzecznictwa sądów, a także odpowiedzą na wszystkie pytania powstałe w związku z przedmiotową Uchwałą.
  • webinar rozpocznie się o godz. 19:00.

Stowarzyszenie od lat walczy, aby w przekazie medialnym obie strony były traktowane na równych prawach i aby głos poszkodowanych toksycznymi produktami bankowymi dotarł do opinii publicznej. Dlatego też Państwa obecność z nami w tym „sądnym” dniu niewątpliwie przyczyni się do poszerzania świadomości prawnej naszego społeczeństwa i pozwoli „Frankowiczom” jako słabszej stronie tego sporu walczyć o swoje słuszne prawa.