Zwycięstwo chorwackich frankowiczów

Chorwacki Sąd Konstytucyjny odrzucił w środę 3 lutego 2021 sprzeciw siedmiu chorwackich banków i potwierdził, że przepisy dotyczące klauzul walutowych powiązanych z frankiem szwajcarskim oraz zmiennej stopy procentowej są nieważne.

Prezes Sądu Konstytucyjnego Miroslav Separovic przekazał agencji prasowej Hina informację, że postępowanie w sprawie pozwu zbiorowemu chorwackich frankowiczów został ostatecznie zakończony.

Kilka lat temu obywatele Chorwacji pokrzywdzeni w wyniku wprowadzenia do sprzedaży kredytów odnoszących się do franka szwajcarskiego wytoczyli bankom pozew zbiorowy o nieuczciwą klauzulę walutową w kredytach odnoszących się do waluty CHF.

W komunikacie prasowym po posiedzeniu, które odbyło się w środę 3 lutego 2021, Trybunał Konstytucyjny Chorwacji stwierdził, że odrzucił skargi konstytucyjne złożone przez siedem banków dotyczący orzeczenia Sądu Najwyższego i Wysokiego Sądu Gospodarczego w pozwie zbiorowym zainicjowanym przez stowarzyszenie ochrony konsumentów Potrosac w sprawie nieuczciwych zapisów kredytów odnoszących się do franków szwajcarskich.

W komunikacie podano, że Trybunał Konstytucyjny nie dopatrzył się naruszeń praw konstytucyjnych wskazanych przez banki w ich skargach.

Pozew zbiorowy wniesiony został w 2012 roku, a rok później Sąd Gospodarczy w Zagrzebiu orzekł, że klauzule dewizowe oraz przepisy o zmiennej stopie procentowej są nieważne.

Również Trybunał Konstytucyjny ponownie nie przyjął propozycji kwestionujących przepisy ustawy o ochronie obywateli.

Chorwacki Sąd Konstytucyjny podjął wszystkie decyzje 10 głosami za i 3 przeciw.

Źródło: https://hr.n1info.com/english/news/const-court-upholds-nullity-of-chf-clause-and-variable-interest-rate/