Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia deliktu dyscyplinarnego przez sędziego Sądu Najwyższego Mirosława Bączyka

W dniu 3 kwietnia 2018 Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu złożyło do Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Najwyższego zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia deliktu dyscyplinarnego przez sędziego Sądu Najwyższego Mirosława Bączyka.

Treść zawiadomienia.

W ocenie SBB fakt wieloletniej współpracy zarobkowej sędziego Mirosława Bączyka z instytucjami sektora bankowego w okresie poprzedzającym jego powołanie na sędziego SN niewątpliwie jest okolicznością tego rodzaju, która powoduje możliwość powstania uzasadnionych wątpliwości co do bezstronności sędziego w sprawach dotyczących sektora bankowego. Powinno to także skutkować złożeniem przez sędziego Mirosława Bączyka wniosku o wyłączenie od rozpoznawania tych spraw, czego jednak sędzia nie uczynił.