Wspieraj walkę z bankowym bezprawiem!

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia deliktu dyscyplinarnego przez sędziego Sądu Najwyższego Mirosława Bączyka

W dniu 3 kwietnia 2018 Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu złożyło do Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Najwyższego zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia deliktu dyscyplinarnego przez sędziego Sądu Najwyższego Mirosława Bączyka.

Treść zawiadomienia.

W ocenie SBB fakt wieloletniej współpracy zarobkowej sędziego Mirosława Bączyka z instytucjami sektora bankowego w okresie poprzedzającym jego powołanie na sędziego SN niewątpliwie jest okolicznością tego rodzaju, która powoduje możliwość powstania uzasadnionych wątpliwości co do bezstronności sędziego w sprawach dotyczących sektora bankowego. Powinno to także skutkować złożeniem przez sędziego Mirosława Bączyka wniosku o wyłączenie od rozpoznawania tych spraw, czego jednak sędzia nie uczynił.

 

ANKIETA DLA POKRZYWDZONYCH PRZEZ BANKI

Celem ankiety jest:

ustalenie rozmiarów szkód, które spowodowały oferowane przez banki nieuczciwe instrumenty finansowe oraz uzyskanie przez pokrzywdzonych rekompensaty,
zebranie informacji o osobach zagrożonych licytacją majątku

Podaj kontakt do siebie

WYRAŹ ZGODĘ POPRZEZ ODZNACZENIE POLA WYBORU
Oświadczam, że przekazane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą. Wyrażam zgodę na gromadzenie informacji zawartych w formularzu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych zawartych w formularzu dla potrzeb Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2015. poz. 2135, 2281 z późn. zm.).