Wspieraj walkę z bankowym bezprawiem!

Bielsko-Biała: bezpłatne porady prawne dla poszkodowanych przez banki

Zapraszamy na kolejne bezpłatne porady prawne dla poszkodowanych przez banki. Porady odbędą się w biurze Kukiz’15 Bielsk-Biała Porad udzieli mecenas Dorota Pilarczyk Prosimy o wcześniejsze zapisy Kama Porczak 602 78 39 33 ( SBB południe) Mgdalena Kostuchowska 790 72 12 24( Kukiz’15, Stowarzyzenie Przeciw Bezprawiu).

 

ANKIETA DLA POKRZYWDZONYCH PRZEZ BANKI

Celem ankiety jest:

ustalenie rozmiarów szkód, które spowodowały oferowane przez banki nieuczciwe instrumenty finansowe oraz uzyskanie przez pokrzywdzonych rekompensaty,
zebranie informacji o osobach zagrożonych licytacją majątku

Podaj kontakt do siebie

WYRAŹ ZGODĘ POPRZEZ ODZNACZENIE POLA WYBORU
Oświadczam, że przekazane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą. Wyrażam zgodę na gromadzenie informacji zawartych w formularzu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych zawartych w formularzu dla potrzeb Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2015. poz. 2135, 2281 z późn. zm.).