Konferencja Prasowa: Relacja z rozprawy przed TSUE – Czy klientom należy się od banku wynagrodzenie za korzystanie z ich kapitału? 12 października godz. 12:30 

Konferencja Prasowa: Relacja z rozprawy przed TSUE – Czy klientom należy się od banku wynagrodzenie za korzystanie z ich kapitału?
12 października godz. 12:30 

Centrum Konferencyjnego West Gate
Sala Konferencyjna Bruksela
Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa 

12 października odbędzie się rozprawa przed TSUE dotycząca pytań prejudycjalnych, zadanych przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie. Stroną skarżącą w tej sprawie jest Arkadiusz  Szcześniak – Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu.

Pytanie prejudycjalne dotyczy tego, czy przepisy Dyrektywy stoją na przeszkodzie wykładni sądowej przepisów krajowych, zgodnie z którą w przypadku uznania, że umowa kredytu zawarta przez bank i konsumenta jest od początku nieważna z powodu zawarcia w niej nieuczciwych warunków umownych, czy strony oprócz zwrotu pieniędzy zapłaconych w jej wykonaniu mogą domagać się także jakichkolwiek innych świadczeń, w tym należności (w szczególności wynagrodzenia, odszkodowania, zwrotu kosztów lub waloryzacji świadczenia) z tytułu tego.

Do sprawy przyłączył się Rzecznik Finansowy, Rzecznik Praw Obywatelskich Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa – Śródmieście w Warszawie a w ostatnich dniach Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego.

W trakcie konferencji prasowej zostanie zrelacjonowany przebieg rozprawy, przez radcę prawnego Radosława Górskiego reprezentującego kredytobiorców. Zostaną także omówione Stanowiska Rządu RP oraz Komisji Europejskiej złożone do TSUE.

Do czasu rozprawy nie można było upubliczniać tych informacji.

W konferencji udział wezmą:

  • Marek Rzewuski – przedstawiciel SBB
  • Arkadiusz Szcześniak – pozywający bank o wynagrodzenie
  • r. rp. Radosław Górski – reprezentujący powoda przed TSUE
  • adw Martyny Balcerowicz Dejko – Kancelaria Prawna Radosław Górski i Wspólnicy

Relacja z konferencji będzie dostępna w wydarzeniu:

https://fb.me/e/282MmXZHA

 

Pełna treść pytania Prejudycjalnego:

Czy art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, a także zasady skuteczności, pewności prawa i proporcjonalności należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie wykładni sądowej przepisów krajowych, zgodnie z którą w przypadku uznania, że umowa kredytu zawarta przez bank i konsumenta jest od początku nieważna z powodu zawarcia w niej nieuczciwych warunków umownych, strony oprócz zwrotu pieniędzy zapłaconych w wykonaniu tej umowy (bank – kapitału kredytu, konsument – rat, opłat, prowizji i składek ubezpieczeniowych) oraz odsetek ustawowych za opóźnienie od chwili wezwania do zapłaty, mogą domagać się także jakichkolwiek innych świadczeń, w tym należności (w szczególności wynagrodzenia, odszkodowania, zwrotu kosztów lub waloryzacji świadczenia) z tytułu tego, że:

  • spełniający świadczenie pieniężne został czasowo pozbawiony możliwości korzystania ze swoich pieniędzy, przez co utracił możliwość zainwestowania ich i osiągnięcia dzięki temu korzyści,
  • spełniający świadczenie pieniężne poniósł koszty obsługi umowy kredytu i przekazania pieniędzy drugiej stronie,
  • otrzymujący świadczenie pieniężne odniósł korzyść polegającą na tym, że mógł czasowo korzystać z cudzych pieniędzy, w tym mógł je zainwestować i dzięki temu uzyskać korzyści,
  • otrzymujący świadczenie pieniężne czasowo miał możliwość korzystania z cudzych pieniędzy nieodpłatnie, co byłoby niemożliwe w warunkach rynkowych,
  • wartość nabywcza pieniędzy spadła na skutek upływu czasu, co oznacza realną stratę dla spełniającego świadczenie pieniężne,
  • czasowe udostępnienie pieniędzy do korzystania może zostać potraktowane jako spełnienie usługi, za którą spełniający świadczenie pieniężne nie otrzymał wynagrodzenia?

Link do sprawy:

https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B520%3B21%3BRP%3B1%3BP%3B1%3BC2021%2F0520%2FP&oqp=&for=&mat=or&lgrec=pl&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=520%252F21&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=pl&avg=&cid=7139453