Zapraszamy na bezpłatne konsultacje i zachęcamy do wsparcia naszych działań

Wywiad z adwokat państwa Dziubak tuż po wyroku TSUE w sprawie C-260/18

O wyroku TSUE w sprawie C-260/18 z adwokat Agnieszką Plejewską reprezentującą Justynę i Kamila Dziubak rozmawia Piotr Zientała.