Komentarz w sprawie wyroku TSUE ze strony Stowarzyszenia SBB i Forum Prawników Finansowych

Właśnie przed chwilą został ogłoszony wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-260/18. Ten wyrok to WIELKI PRZEŁOM dla Państwa Dziubak i dla 700 tysięcy polskich rodzin uwikłanych w kredyty „frankowe” zawierające nieuczciwe zapisy.

Wyrok potwierdza, że w Polsce banki mają stosować takie same standardy uczciwości, jak w innych krajach Unii Europejskiej.

TSUE potwierdził, że polskie sądy mają obowiązek usunąć nieuczciwy mechanizm frankowy z umów kredytu.
TSUE odrzucił też interpretację banków. Zdaniem TSUE umów „frankowych” nie można rozliczać po kursie NBP i ograniczyć odpowiedzialność banków wyłącznie do zwrócenia „spreadów”.
W praktyce ten wyrok oznacza, że kredytobiorcy przez lata płacili bankom zawyżone kwoty. Często są to kwoty rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Teraz te kwoty powinny zostać zwrócone polskim rodzinom.

Nie wiemy, jak zachowają się banki. Ale każdy sąd w Polsce jest związany interpretacją Trybunału Sprawiedliwości i powinien w każdej sprawie sądowej zastosować wskazówki Trybunału. Pogląd TSUE jest identyczny jak pogląd Sądu Najwyższego w dwóch wyrokach Sądu Najwyższego z 4.04 i 9.05.2019 r.
Wielu sędziów w Polsce czekało na dzisiejszy wyrok. Wielka liczba spraw sądowych została oficjalnie zawieszona do czasu wyroku TSUE. Naszym zdaniem zdaniem, sędziowie oczekiwali decyzji kierunkowej, że należy stosować prawo, nawet jeśli jest ono twarde dla strony bankowej.
14 lat po wejściu Polski do UE i przyjęciu europejskiego systemu prawnego, po wyroku TS UE, po wyrokach Sądu Najwyższego teraz polscy sędziowie mają narzędzia do szybkiego wydawania wyroków.

Treść wyroku

Osoby poszukujące informacji prosimy o kontakt na adres [email protected]
Osoby poszukujące kancelarii prawnej prosimy o odwiedzenie strony z wizytówkami kancelarii.