Wybory przedstawicieli Regionów Stowarzyszenia SBB na Krajowe Zebranie Delegatów

Drodzy! W skrzynkach mailowych powinniście znaleźć mail z informacją od zarządu SBB o zbliżających się wyborach władz Stowarzyszenia. Gdyby mail nie dotarł, prosimy o sprawdzenie skrzynki ze spamem. Jednocześnie tym, którzy nie dokonali jeszcze wpłaty przypominamy o zaległych składkach członkowskich.

Na dzień 29 czerwca 2019 r. zaplanowane zostało Krajowe Zebranie Delegatów, które zgodnie ze statutem zwołuje Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu.
W zebraniu wezmą udział wybrani demokratycznie delegaci ze wszystkich regionów naszego Stowarzyszenia. Zarząd Krajowy, zgodnie ze statutem, ustalił klucz wyborczy proporcjonalnie do liczebności regionów i przygotował elektroniczny system do głosowania.

Zapraszamy Państwa do zgłaszania swoich kandydatur na delegatów jak i do Komisji Skrutacyjnej, która zliczy wyniki głosowania. Przypominamy, iż członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować na funkcję delegata.

Zgłoszenie swoich kandydatur na delegatów oraz do komisji skrutacyjnej prosimy przesyłać do 12 czerwca do godz. 18:00 na adres [email protected]
Osobnym mailem wyślemy dane do systemu elektronicznego głosowania, które wyłoni delegatów wśród zgłoszonych osób.

Zebranie delegatów planowane jest wstępnie od godz. 13:00 r. do godz. 19:00 29 czerwca 2019 r. Dla osób dojeżdżających z innych miejscowości zapewniamy pokrycie kosztów noclegu i dojazdu.