Ogólnopolska konferencja naukowa pt.: „Niedozwolone postanowienia umowne w obrocie gospodarczym”

W najbliższy piątek 14 czerwca o godz. 9.30 na Uniwersytecie Opolskim odbędzie się konferencja dotycząca klauzul nieuczciwych w obrocie gospodarczym. Temat będzie poruszany szeroko: od umów telekomunikacyjnych i dostawców energii do ubezpieczeniowych i umów bankowych. Prelekcja Jarosława Czartoryskiego, na którą szczególnie zapraszamy, pokazywać będzie, że sankcje wynikające z prawa UE za nieuczciwość przedsiębiorców są uniwersalne bez względu na branżę, a każdy z nas na co dzień jest konsumentem i może – a nawet powinien – realizować swoje prawa.

W sposób szczególny zapraszamy na prezentację:

10:00 – 10:30 Jarosław Czartoryski, Inicjator kluczowych poprawek w polskiej wersji tłumaczenia dyrektywy 93/13 EWG „Postanowienia niedozwolone czy nieuczciwe? Niedozwolone to przez kogo? Nieuczciwe w stosunku do kogo? Analiza niezgodności przepisów polskiego kodeksu cywilnego z prawem Unii Europejskiej, tj. z dyrektywą 93/13 oraz wykładnią TSUE”

Miejsce:
Uniwersytet Opolski
Sala Widowiskowa Studenckiego Centrum Kultury, Opole ul. Katowicka 95

Więcej informacji