WEBINAR: Czy SN będzie respektował prawo UE? Uchwała ws. frankowiczów znów na tapecie!

Na dzień 25 kwietnia 2024 r., wyznaczone zostało posiedzenie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, podczas którego wznowione zostaną prace nad tzw. uchwałą frankową, mającą rzekomo kompleksowo rozwiązać rozbieżności dot. rozstrzygania sporów frankowych.
Przypomnijmy!
Pierwsza Prezes SN Małgorzata Manowska przed trzema laty (2021 rok) sformułowała 6 pytań dot. sporów frankowych, których odpowiedzi miałyby rozstrzygnąć wszelkie wątpliwości w rozstrzyganiu spraw kredytów CHF.
Po upływie ponad 3 lat od zadania przez Prezes SN M.Manowską tych pytań, uzyskaliśmy kilka wyroków TSUE w polskich sprawach frankowych, które rozstrzygnęły wiele wątków wynikających w sporach kredytobiorców z bankami, tym samym “odpowiadając na pytania” zadane przez Prezes Manowską. Co więcej! Kolejne orzeczenia SN w sprawach frankowych również rozstrzygnęły poruszone kwestie przez Prezes Manowską.
Czy zatem ta uchwała SN jest jeszcze komukolwiek potrzebna? Czy zagraża ona jakkolwiek obecnie toczącym się sprawom?
Jakich zagadnień dotyczyły pytania? W skrócie:
1. Wynagrodzenia za korzystanie z kapitału,
2. Możliwości zastąpienia niedozwolonego postanowienia z umowy innym zapisem i utrzymania umowy w mocy,
3. Czy po unieważnieniu umowy powstają dwa odrębne roszczenia stron – teoria dwóch kondykcji – czy jedno o zapłatę nadwyżki – teoria salda,
4. Bieg przedawnienia roszczeń banku o zwrot kapitału kredytu.
Czy zatem ponowna próba podjęcia się przez Izbę Cywilną SN wydania uchwały “frankowej” może zmienić ugruntowaną już linię orzeczniczą? Czy SN posunie się do wydania stanowiska sprzecznego z… wyrokami TSUE?
Dowiemy się tego już 25 kwietnia 2024 r.! O godz. 12:00 Izba Cywilna SN rozpocznie posiedzenie, a o godz. 19:30 adw. Karolina Pilawska oraz adw. Andrzej Zorski wraz z Prezesem SBB Arkadiuszem Szcześniakiem i członkiem zarządu SBB omówią Państwu to, co działo się w Sądzie Najwyższym.