W tym roku złożony zostanie pozew grupowy dotyczący kredytów powiązanych z walutą obcą i odpowiedzialności Skarbu Państwa

Prace nad pozwem grupowym dotyczącym kredytów powiązanych z walutą obcą i odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkodę kredytobiorców postępują, a termin złożenia pozwu jest niezagrożony (pozew trafi do sądu w tym roku).

Chęć udziału w procesie grupowym zgłaszają jednak nowe osoby, kierując w tej sprawie liczne zapytania zarówno bezpośrednio do Kancelarii, jak i do Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu. Wychodząc więc naprzeciw zainteresowaniu ze strony kredytobiorców otwieramy dodatkowy nabór do postępowania grupowego przeciwko Skarbowi Państwa.

Nowe osoby mogą zgłaszać się do postępowania grupowego w okresie od 2 listopada do 30 listopada 2019 roku.

Wszyscy zainteresowani przystąpieniem do postępowania grupowego przeciwko Skarbowi Państwa mogą zgłaszać swój udział w tym postępowaniu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej: www.zjednoczenikredytobiorcy.pl.

Podkreślamy, że ten dodatkowy nabór nie wpływa na tok pracy Kancelarii nad pozwem i nie spowoduje z naszej strony żadnych opóźnień.

Pozew dotyczyć będzie ustalenia odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkodę poniesioną przez kredytobiorców w związku z zawarciem umów powiązanych z kursem walut obcych.

Informacje o tym czego dotyczy pozew oraz główne założenia pozwu znajdą Państwo na stronie www.zjednoczenikredytobiorcy.pl