Uzasadnienie wyroku TSUE z dn. 7.12.2023 r.

PEŁNA TREŚĆ UZASADNIENIA WYROKU TSUE C-140/22 – PO KLIKNIĘCIU W LINK. PL-WYROK-C-140-2022