Stowarzyszenia i nasze społeczności skierowały postulaty do Komitetów Wyborczych. Czekamy na ich odpowiedź.

Logotypy stowarzyszeń
Logotypy stowarzyszeń

Do
SZEFÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH
PRZEWODNICZĄCYCH KLUBÓW PARLAMENTARNYCH

 

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Was z prośbą o formalne wsparcie naszych postulatów dotyczących rozwiązania problemów spowodowanych nieuczciwymi oraz sprzecznymi z prawem praktykami niektórych banków działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Sektor finansowy w ostatnich latach wielokrotnie nadużył pozycji siły w stosunku do swoich klientów. Afery z polisolokatami, opcjami walutowymi czy kredytami pseudowalutowymi (wypłaconymi w złotych polskich) dowodzą, iż obecny stan prawny zawiera luki pozwalające na niczym nie ograniczoną maksymalizację zysku bankierów kosztem ich klientów
– obywateli Rzeczpospolitej, którzy powinni przecież pozostawać pod skuteczną opieką ich państwa.

Produkty oferowane klientom zawierały szereg klauzul niedozwolonych oraz przerzucały całkowite ryzyko na klienta, wielokrotnie wprowadzając go w błąd (w sprawie stopnia ryzyka, kursu, ubezpieczeń etc.). W wielu krajach problemy te zostały dawno dostrzeżone i kontrolne organy państw ukarały banki za manipulacje kursowe oraz skutecznie zakazały im takich działań.

Polskie organy władzy i nadzoru nie zareagowały we właściwy sposób. W radzie ustalającej stawkę kursu WIBOR są te same banki, które mają w swym portfelu najwięcej kredytów „walutowych” czyli toksycznych: Są to: Millenium (39% portfela kredytowego), mBank (30%), Getin-Noble (27%), PKO BP (16%) BZ WBK (14%). Mamy prawo sądzić, że ich zarządy pozostają w zasadniczym konflikcie interesów w tej sprawie. Tak naprawdę afera toksycznych kredytów dotyczy właśnie tych pięciu banków, to one posiadają ok. 80% toksycznych produktów, które sprzedano Polakom jako “kredyty walutowe”.

Poziom stawki WIBOR w latach 2007-2008, doprowadził do tego, iż wiele osób posiadało zdolność kredytową tylko dla kredytu pseudowalutowego. Banki mają więc wpływ na wysokość raty poprzez manipulację pseudorynkowymi wskaźnikami. Komisja Nadzoru Finansowego w żaden sposób nie zareagowała na takie działania sektora bankowego, a niektóre jej działania można nawet nazwać ochroną tych nagannych praktyk.

Państwo nie zdało również egzaminu w sprawie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego. Przepis funkcjonujący kilkanaście lat sprawia, że to bankierzy są sędziami we własnej sprawie. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie powstrzymał dalszego wystawiania BTE przez banki. Przez wątpliwości interpretacyjne BTE jest ciągle zatwierdzany przez sądy. Prace nad likwidacją BTE w obecnej kadencji Sejmu są prowadzone w sposób jasno pokazujący, iż część posłów o wiele bardziej przejmuje się wielomiliardowymi zyskami bankierów niż niekonstytucyjnym, bezprawnym wywłaszczaniem z majątku Polaków.

Prosimy Państwa o poparcie naszych postulatów:

  • Likwidacja BTE i wstrzymanie procedur już wszczętych.
  • Wstrzymanie egzekucji komorniczych prowadzonych w oparciu o BTE.
  • Zwrot 100% wkładu finansowego klientom posiadającym polisolokaty.
  • Odwalutowanie kredytów pseudowalutowych po kursie z dnia jego wypłaty
    i wykonywania umowy tak, jakby był on od początku kredytem złotówkowym.
  • Skuteczne, administracyjne usuniecie wszystkich klauzul niedozwolonych ze wszystkich umów i zwrot kwot pobranych w oparciu o stosowanie tych klauzul.
  • Ograniczenie zabezpieczenia kredytu do wartości kredytowanej zakupem nieruchomości.
  • Zatrzymanie omijania prawa i trwanie praktyk lichwiarskich.
  • Reforma organów administracji państwowej (KNF, UOKiK) zapewniająca ich skuteczne działanie dające klientom ochronę przed nieuczciwymi praktykami instytucji finansowych.

Ponieważ do wyborów parlamentarnych pozostało już tylko kilkanaście dni, prosimy o możliwie szybkie ustosunkowanie się do naszych postulatów, byśmy mogli poinformować Wyborców jakie jest Państwa stanowisko w tych kwestiach, by mogli dokonać świadomego wyboru.

 

Z wyrazami szacunku,

Stowarzyszenie SBB