Skutki społeczne i ekonomiczne zaniechań państwa polskiego w sprawie nieuczciwych instrumentów finansowych odnoszących się do walut obcych

Negatywny wpływ pseudokredytów frankowych na wzrost gospodarczy i dochody budżetowe według NISS

Ubytek PKB z tytułu zaniechań legislacyjnych wobec banków udzielających kredyty pseudofrankowe, nie licząc spreadów, wynosi 21,97 mld zł co równa się stracie na poziomie 1,22% PKB. Natomiast ubytek podatkowy budżetu państwa z tego tytułu wynosi 3,85 mld zł. Te dodatkowe wpływy do budżetu pozwoliłby sfinansować 500+ także na pierwsze dziecko. (Narodowy instytut Studiów Strategicznych).

W wyniku działania nieuczciwych kredytów pseudowalutowych polska gospodarka straciła od 1 stycznia 2010 roku do teraz:

Raport Kancelarii Prezydenta o skutkach społecznych nieuczciwych instrumentów finansowych odnoszących się do walut obcych

Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej przekazała na ręce prezesa Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu Raport nt. społecznych skutków braku rozwiązań systemowych państwa polskiego. Dokument wykonany został na rzecz Kancelarii Prezydenta w 2016 roku i opracowany przez dr Artura Bartoszewicza.

Do zawartych w Raporcie najważniejszych skutków społecznych należą:

1. Rosnąca frustracja żywicieli rodziny, konflikty w procesach decyzyjnych o kolejność zaspokajania potrzeb rodziny, zaniedbania konsumpcyjne, opóźnienia rozwojowe (brak dostępu do kultury, technologii, edukacji i innych). Krańcowo może doprowadzać to do patologii w rodzinach, w których wspólne zobowiązanie finansowe staje się najważniejszą, chorą więzią utrzymującą w złych emocjach podstawowe relacje rodzinne. Sytuacja ta z jednej strony degeneruje związki małżeńskie, z drugiej zaś często doprowadza do rozpadu rodzin. Krańcowym następstwem są rozwody i wynikające z nich alimenty. U części kredytobiorców pojawiało się poczucie przegrania, niższej wartości i wykluczenia społecznego.
2. Świadomość rosnącego w spirali zobowiązania kredytowego powoduje, że część kredytobiorców nie korzysta ze zwolnień lekarskich, nie chcąc utracić nawet najmniejszej części swojego wynagrodzenia, a tym samym przebywa na terenie zakładu pracy w stanie obniżającym sprawność wykonywanych obowiązków, naraża współpracowników na ryzyko chorobowe, obniżając tym samym sprawność działania całych społeczności.
3. Przywiązanie do obciążonej kredytem nieruchomości, która jest niedostosowana do potrzeb domowników stwarza ryzyko ograniczenia rozwoju rodziny np. poprzez rezygnację z kolejnego dziecka.
4. Następują zmiany psychiczne, jak na przykład zwiększony stres, przemęczenie poszczególnych członków rodziny (żywicieli), depresja (doprowadzając poszczególne osoby do czasowego wyłączenia z pracy zawodowej i konieczności opieki psychologicznej i psychiatrycznej).

Do najważniejszych skutków społeczno-ekonomicznych należą:

1. Mniejsze, niż potencjalnie możliwe do osiągnięcia PKB i wynikające z tego mniejsze wpływy podatkowe z PIT, CIT i VAT.
2. Negatywny wpływ na ogólną ocenę sektora finansowego i pośrednio na ocenę polskiej gospodarki, co przejawia się w ocenach ratingowych (m.in. Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch).
3. Pośrednim skutkiem jest emigracja zarobkowa. Tego typu zachowanie doprowadza do wielu dodatkowych kosztów społecznych (rozbicie rodzin, utrata zasobów pracy dla rynku krajowym, drenaż kompetencji). W efekcie następuje starzenia się społeczeństwa i dalsze niekorzystne zmiany demograficzne.
4. Wysokie (wzrastające) zobowiązanie kredytowe powoduje przywiązanie do nabytej nieruchomości i obniża mobilność na rynku pracy.

Pełna treść raportu dostępna jest na stronie bankowebezprawie.pl