Zapraszamy na bezpłatne konsultacje i zachęcamy do wsparcia naszych działań

SBB skierowało zawiadomienie do UOKiK na Związek Banków Polskich

SBB skierowało zawiadomienie do UOKiK na Związek Banków Polskich

Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu skierowało do UOKiK zawiadomienie o podejrzeniu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Zawiadomienie dotyczy wystąpień medialnych ZBP, wprowadzających w błąd kilkuset tysięczną grupę konsumentów, posiadających kredyty odnoszące się do walut obcych. Skierowane zawiadomienie dotyczy podawania do publicznej wiadomości  nieprawdziwych informacji dotyczących skutków wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (C-260/18). Nieprawdziwe informacje, w ocenie Stowarzyszenia, to komunikaty, odnoszące się do możliwych skutków prawnych dochodzenia roszczeń, wynikających z zastosowania klauzul niedozwolonych w umowach sporządzonych przez banki zrzeszone w Związku Banków Polskich.

Po ogłoszeniu przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyroku (C-260/18) Związek Banków Polskich rozpoczął publikację serii nieprawdziwych informacji związanych z przysługującymi konsumentom roszczeniami. Roszczenia te wynikają z przygotowanych przez banki wzorców umów, które w części zostały już prawomocnie uznane za niezgodne z prawem w zakresie klauzul przeliczeniowych wg kursu ustalanego przez bank. Należy zwrócić uwagę, iż ZBP jako izba gospodarcza zrzeszająca przedsiębiorców i działająca w ich imieniu jest zobowiązana do przestrzegania przepisów prawa. Zgodnie z art. 13. 1. USTAWY z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych [Dz.U. 1989 Nr 35 poz. 195] możliwe są działania zmierzające do zobligowania ZBP do zaprzestania łamania przepisów prawa, włącznie z wnioskiem do sądu o rozwiązanie izby gospodarczej.

ZBP dezinformuje opinię publiczną podając, że stwierdzanie nieważności umów kredytowych wiąże się z dotkliwymi konsekwencjami po stronie konsumentów. Jednak, jak zwraca uwagę prof. Łętowska:

“Rozliczenie nieważnej umowy na podstawie przepisów o nienależnym świadczeniu jest czystym restytucyjnym zwrotem tego, co świadczono. Nie ma nic wspólnego z  dotychczas stosowaną  przy kredytach frankowych rekonstrukcją treści umowy. Zatem nie ma mowy o dokonywaniu tu jakichś przeliczeń wynagrodzenia banku, waloryzacji świadczeń czy ich miarkowaniu, albo nawet stosowaniu art. 5 k.c. czy art. 1171 § 1 k.c. Brak jest także podstaw do konstruowania roszczenia banku wobec kredytobiorcy  „o zapłatę za korzystanie z pieniędzy”. W ramach zwrotu nienależnego świadczenia jeżeli jego  przedmiotem były pieniądze, nie mamy w gruncie rzeczy do czynienia z typowym świadczeniem pieniężnym: dlatego problem odsetek  nie wchodzi tu w grę.”

Z kolei prof. Mariusz Golecki – Rzecznik Finansowy stwierdza:

“Jaki bank obawiałby się stosować niedozwolone klauzule w umowie, skoro w razie wpadki i tak odzyskałby kapitał, i to jeszcze z bliżej nieokreślonym wynagrodzeniem?

Mam wrażenie, że stanowisko ZBP ma na celu odstraszenie klientów od dochodzenia roszczeń.

Mając na uwadze ochronę konsumentów Stowarzyszenie skierowało zawiadomienie z wnioskiem o podjęcie pilnych działań przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Stowarzyszenie skieruje również pismo do Komisji Europejskiej.

Apelujemy także do klientów banków o zgłaszanie każdego przypadku podobnego wprowadzania w błąd przez banki do Prezesa UOKiK lub Stowarzyszenia SBB.


* https://zbp.pl/Aktualnosci/Wydarzenia/Ocena-prawna-wyroku-TSUE-w-sprawie-C-260-18
* https://subiektywnieofinansach.pl/wyrok-tsue-juz-wiadomo-jak-bankowcy-beda-zniechecac-frankowicze/
* https://www.rmf24.pl/ekonomia/news-bankierzy-ostrzegaja-frankowiczow-prawda-jest-brutalna,nId,3306323
* https://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/polskie-banki-nie-pojda-frankowiczom-na-reke,2631329,4199
* https://www.rp.pl/Konsumenci/310279950-Prof-Mariusz-Golecki-nowy-rzecznik-finansowy-frankowicze-nie-moga-dokladac-do-toksycznych-kredytow.html