SBB w 2017 r. złożyło zawiadomienie do prokuratury na poprzednie władze Komisji Nadzoru Finansowego

KNF

Stowarzyszenie przypomina iż, w październiku 2017 r.  złożyło zawiadomienie[1] na poprzednie kierownictwo KNF, w tym na byłego przewodniczącego Pana Andrzeja J., za niedopełnienie obowiązków służbowych w zakresie rozwiązywania problemu systemowego dotyczącego kredytów denominowanych  i indeksowanych kursami walut obcych. Od lutego 2018 r. Prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie[2].  Pan Jakubiak tuż po zakończeniu kadencji otrzymał w “nagrodę” intratną posadę w mBanku, który ma jeden z większych portfeli tych toksycznych instrumentów finansowych.

 

Tylko w ostatnich 3 latach dwukrotnie udowodniliśmy wprowadzenie w błąd społeczeństwa i organów państwowych przez urzędników  KNF[3] w tym także w zakresie bardzo istotnego raportu dotyczącego skutków tzw. “ustaw frankowych”[4]. Raport ten powstał na podstawie ankiet przygotowanych pod kierownictwem Andrzeja J., który rozesłał  je do banków, w tym do swojego przyszłego pracodawcy. Ankiety te pozwalały na dużą dowolność kształtowania tzw. strat.

 

Jak się okazało w 2018r. kluczowy raport oceniający skutki tzw ustaw frankowych nie został zaopiniowany przez żadnego biegłego rewidenta. W ten sposób zmniejszone zyski banków w kolejnych latach spłacania tych kredytów zsumowano jako jednorazowe zmiany bilansów.

 

KNF w swoich opiniach na temat projektów ustaw uwalniających społeczeństwo i budżet państwa od toksycznych instrumentów finansowych wprowadzonych przez banki nie wskazał również korzyści dla gospodarki. Korzyści te wynikają m.in. z uwolnienia tysięcy rodzin od salda kredytu uniemożliwiającego spłatę kredytu i pobudzenia konsumpcji, pozwalające zwiększyć wpływy z podatków oraz poprawić rating kredytowy naszego kraju obniżając wielomiliardowe kwoty odsetek od polskiego zadłużenia.

 

W związku z kolejnym zatrzymaniem urzędników KNF, Stowarzyszenie złoży wniosek do Marszałka Sejmu o wycofanie opinii tej instytucji składanych do projektów ustaw. W świetle posiadanych dokumentów oraz ostatnich zatrzymań: Pana Marka Chrzanowskiego i Andrzeja J., mamy prawo przypuszczać, że wydane opinie są nierzetelne i niewiarygodne i z tych powodów nie powinny być brane pod uwagę podczas dalszego procedowania ustaw.

[1] https://www.bankowebezprawie.pl/sbb-zlozylo-zawiadomienie-prokuratury-wobec-knf/

[2] https://www.bankowebezprawie.pl/wp-content/uploads/2018/11/20.02.18_Prokuratura_Szczecin_Ds-41.20160001.pdf?fbclid=IwAR18HxNT6O51Yjb50vtwbCZ2o8FYc1luyoDj2tgGUPcHrGA7v55Tf0TpTHk

[3] https://www.bankowebezprawie.pl/knf-dementuje/

[4] https://www.bankowebezprawie.pl/kiedy-knf-mowi-prawde/