Grudzień Konsumenta Rynku Finansowego

Grudzień Konsumenta Rynku Finansowego” to projekt mający na celu udzielanie bezpłatnego poradnictwa prawnego w kilkunastu miastach Polski. Porady prawne będą dotyczyły praw konsumentów rynku finansowego: kredytów i pożyczek, licytacji i egzekucji komorniczych, nakazów zapłaty, bankowych tytułów egzekucyjnych, polisolokat oraz innych produktów rynku usług finansowych.

 

 

Przejdź do rejestracji


 

 

Projekt sfinansowany w 100% ze środków przekazanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów