Porozumienie Kukiz’15 i Stop Bankowemu Bezprawiu

Kukiz ‘15 oraz Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu zawarły porozumienie dotyczące wspólnej realizacji punktu 8 Manifestu Europejskiego Kukiz’15.

“8. Sprawiedliwa Europa – Ograniczenie wpływu rynków finansowych i ochrona gospodarki realnej”, który zapewnia realizację celów Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu w szczególności określonych w par 5 pkt i oraz par 5 ust 2 ppkt g-j Statutu Stowarzyszenia [1].

Porozumienie zostało zawarte w dniu 15 marca, który jest międzynarodowym dniem Konsumenta. Na wspólnej konferencji prasowej w sejmie Paweł Kukiz – lider ruchu Kukiz‘15 poinformował, że w jednym z okręgów wyborczych przedstawiciel Stowarzyszenia, będzie startował z miejsca pierwszego listy wyborczej Kukiz’15. W pozostałych okręgach  z pozycji nr 5 na listach ruchu Kukiz’15. Porozumienie nie wyklucza współpracy w przyszłych wyborach parlamentarnych, które odbędą się jesienią tego roku.

Kandydaci wskazani przez Stowarzyszenie na listach wyborczych, będą zobowiązani do realizacji programu w 5 następujących  punktach:

  1. Bezwzględne przestrzeganie prawa konsumenta w Polsce – w szczególności Dyrektywy 93/13
  2. Kredyty tak samo tanie jak w UE.
  3. Ograniczenie wpływów lobby korporacyjnego na stanowienie przepisów prawa (cofnięcie przyznanych im przywilejów ustawowych)
  4. Nadzór finansowy chroniący klientów, a nie oszustów.  
  5. Zakaz eksmisji kredytobiorców na bruk.

Stowarzyszenie nie będzie zajmowało oficjalnego stanowiska odnośnie pozostałych postulatów programowych Kukiz’15, a dla realizacji punktu 8 Manifestu Europejskiego Kukiz’15 zagwarantowano przedstawicielowi SBB czynny udział w pracach Rady Programowej Kukiz’15.

Jak możesz pomóc?

1. Wydrukuj LISTĘ:  https://tiny.pl/ttr6h

2. Zbierz podpisy wśród rodziny i znajomych. Uwaga: wszystkie dane znajdujące się na liście są konieczne do tego, by podpis został uznany przez Państwową Komisję Wyborczą.

3. Dostarcz listę do osoby odpowiedzialnej za zbieranie podpisów w Twoim okręgu wyborczym

Okręg wyborczy Osoba kontaktowa
Okreg nr 1 Gdańsk Robert Gembal tel. 790 841 700
Maciej Olejniczak tel. 501 243 686
Okręg nr 2  e-mail [email protected]
lub telefonicznie pod numerem 605252678
Okręg nr 3 – Olsztyn poseł Maciejewski biura poselskie
w Olsztynie 502-416-862 lub Ełk 502-416-863
Okręg nr 4 – Warszawa Ewa Głowacka tel. 501 170 777;  510 706 051
Okręg nr 5 – mazowieckie Sławomir Klimkowski
działacz K15 i SBB, tel 608 367 448
Okręg nr 6 – Łódź Piotr Jankowski 504 228 287
Okręg 7 – Poznań Barbara Husiew, [email protected]
Okręg 8 – Lublin poseł Jarosław Sachajko
tel. 609858 811
[email protected] lub [email protected]
Okręg 9 – Rzeszów Dariusz Bialic tel. 607 585 137
Okręg 10 – Kraków Kamila Martyniuk tel. 602 783 933
Okręg 11 – Katowice Agata Hiero-Cichoń tel. 732 732 089
Okręg 12 – Wrocław Paweł Turkiewicz tel. 722 060 733
Okręg 13 – Gorzów/Szczecin Sylwester Kasprzewski tel. 661 329 563

Za okazane wsparcie z góry dziękujemy!

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na e-mail [email protected] lub telefonicznie pod numerem 605252678.

Zachęcamy do zgłaszania się do Obwodowych Komisji Wyborczych. Praca w komisji nagradzana jest w wysokości od 350 do 500 zł bez podatku.

[1] https://www.bankowebezprawie.pl/wp-content/uploads/2017/12/Statut-SBB-24.11.17.pdf