Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 7.09.2015 w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A.

Pełna teść uzasadnienia w sprawie przeciw Getin Noble Bank S.A.

W mediach informacja o odrzuceniu przyjęcia pozwu grupowego była głośno przestawiana. Informacja o uchyleniu orzeczenia została praktycznie przemilczana. Sąd Apelacyjny nakazał ponowne rozpatrzenie i zwrócił uwagę na kilka kwestii.

  • Klauzula indeksacyjna wystarcza do tego, aby przyjąć pozew grupowy.
  • Aneksy nie oznaczają braku odpowiedzialności za okres sprzed jego zawarcia.
  • Przedsiębiorca też może być konsumentem. Zależy to od celu zakupu nieruchomości.

Treść uzasadniania dzięki uprzejmości:

Komarnicka Korpalski
Kancelaria Prawna sp. j.
ul. Śląska 20
60-614 Poznań
www.law24.pl

Postanowienie Getin