29 maja 2018 r godz. 11:00 pikieta i konferencja prasowa pod Sejmem

W związku z decyzją Kancelarii Sejmu zakazującą udziału stronie  społecznej w planowanym na 29 maja 2018 r. kolejnym posiedzeniu  Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw (druki nr 729, 811, 877 i 1863 – tzw. ustaw “frankowych”), Stowarzyszenie przeprowadzi pikietę pod Sejmem oraz konferencję prasową, która rozpocznie pikietę o godz. 11:00

Stowarzyszenie na konferencji prasowej przedstawi informacje:

  • o stratach Państwa polskiego wynikającego z afer finansowych powstałych i trwających  w czasie Rządów Praw i Sprawiedliwości
  • o wprowadzeniu w błąd Prezydenta RP oraz Parlamentarzystów przez Komisję Nadzoru Finansowego w sprawie skutków ustaw “frankowych”
  • o zaniechaniach nadzoru finansowego w sprawie GetBack
  • na temat skargi do KE przygotowanej wobec Państwa polskiego wynikającego z braku skutecznego egzekwowania zasad wynikających z Dyrektywy 93/13 Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich.

  1. http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=3781-A
  2. Narodowy Instytut Studiów Strategicznych “Negatywny wpływ pseudokredytów frankowych na wzrost gospodarczy i dochody budżetowe” https://niss.org.pl/negatywny-wplyw-pseudokredytow-frankowych-na-wzrost-gospodarczy-i-dochody-budzetowe/