15 stycznia 2019 r. wystartuje Kampania Społeczna Sędzio #StosujPrawo UE

Aktualizacja: 

Ze względu na wydarzenia w Gdańsku skutkujące tragiczną śmiercią Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu odwołuje pikietę, która miała odbyć się 15 stycznia 2019 r. w rocznicę tzw. czarnego czwartku. Jest to decyzja oczywista tym bardziej, iż Pan Prezydent był również tzw. „frankowiczem”.

Zamiast pikiety odbędzie się spotkanie w siedzibie Stowarzyszenia (od godz: 13:00), na które w szczególności zapraszamy osoby, czujące się przytłoczone swoją sytuacją życiową.

Czas po tak tragicznych wydarzeniach powinien być przeznaczony na wsparcie dla wszystkich osób odczuwających skutki tego bezsensownego mordu. W szczególności wsparcie jest niezbędne Rodzinie oraz osobom związanym rodzinnie lub zawodowo z Panem Prezydentem. Naszymi skromnymi możliwościami, postaramy się wesprzeć Rodzinę Pana Prezydenta w zakresie działania naszego Stowarzyszenia, o ile Rodzina taką wolę wyrazi.

Najbliższym Pana Prezydenta składamy wyrazy głębokiego ubolewania.

***

15 stycznia 2019 Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu organizuje pikietę przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Jej celem jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na lekceważenie prawa europejskiego przez część środowiska sędziów orzekających w sprawach konsumentów na rynku finansowym. W tym samym czasie startuje Kampania Społeczna ‘Sędzio #StosujPrawo UE[1]’ informująca o orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w zakresie ochrony praw konsumentów.

Państwo ma prawo, a wręcz obowiązek, wymusić na stronie bankowej zaprzestania stosowania nieuczciwych warunków zawartych w umowach przez przedsiębiorcę. W przypadku sprawnie działającego systemu wymiaru sprawiedliwości, co ma miejsce w państwach Europy Zachodniej, nieuczciwe praktyki rynkowe są w sposób stanowczy eliminowane poprzez wyroki zgodne z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Taka postawa chroni zarówno konsumentów jak i uczciwych przedsiębiorców, którzy zachowując uczciwe warunki umowy mogą tracić rynek na rzecz nieuczciwego przedsiębiorcy stosującego np. ukryte koszty usługi. Europejski Trybunał Praw Człowieka 27 grudnia 2018 r. w sprawie: banki przeciwko rządowi Węgier potwierdził, że ochrona praw konsumentów zezwala nawet na  stanowczą ingerencję ustawodawcy w sposób wykonywania umów przez banki.

Według naszych szacunków, opartych na danych przekazywanych przez wymiar sprawiedliwości, w polskich sądach o swoje prawa walczy ponad 20 tys konsumentów posiadających umowy tzw kredytów „walutowych”. Stosując przepisy Dyrektywy 93/13[2] oraz bogate orzecznictwo TSUE sprawy te powinny być szybko rozstrzygnięte po potwierdzeniu statusu konsumenta strony pokrzywdzonej. Niestety, w przypadku polskiego wymiaru sprawiedliwości prawo Unii Europejskiej nie zawsze jest stosowane. Warto też dodać, iż mimo postanowienia TSUE o niezgodności z regulacjami UE przepisów polskiego kodeksu postępowania cywilnego, nadal nadawane są klauzule wykonalności wystawianym przez banki nakazom zapłaty.

Taki stan wymaga podjęcia szczególnych działań. Stowarzyszenie SBB przygotowuje kampanię medialną (bilboardy plus akcja informacyjna) dotyczącą przepisów Dyrektywy 93/13 oraz związanego z nią orzecznictwa TSUE. W ramach tej kampanii przedstawione zostaną także zestawienia wskazujące wydziały oraz sędziów najczęściej ignorujących dorobek orzecznictwa TSUE. Start kampanii nastąpi 15 stycznia, w czwartą rocznicę czarnego czwartku. Zapraszamy na jej początek o godz: 13:00 pod Sąd Okręgowy w Warszawie al. “Solidarności” 127.

[1] https://www.bankowebezprawie.pl/StosujPrawo/

[2] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A31993L0013